Plan zawodów dla uczestnika

12 kwietnia 2019 r. (piątek), w godz. 19:15-20:45, sala 9/B

Spotkanie informacyjne

Na spotkaniu zostanie przedstawiony szczegółowy plan zawodów centralnych 48 Olimpiady Biologicznej oraz podział uczestników na cztery grupy.

Po spotkaniu informacyjnym uczestnicy zostaną oprowadzeni po salach, w których następnego dnia będą przeprowadzone zawody praktyczne.

 

13 kwietnia 2019 r. (sobota), w godz. 9:45-17:45

Zawody praktyczne

Uczestnicy podzieleni na 21 osobowe grupy podejdą do zadań praktycznych w czterech pracowniach. Będą to następujące pracownie:

  • statystyczno-filogenetyczna (sala komputerowa 201/A),
  • botaniczno-mykologiczna (sala ćwiczeniowa 203/A),
  • zoologiczna (sale ćwiczeniowa 53/A-55/A),
  • biochemiczna (sala ćwiczeniowa 221/D).

Każda grupa podejdzie do zadań w każdej pracowni, ale w innej kolejności. Istotne jest więc to, aby uczestnicy w trakcie trwania zawodów praktycznych nie komunikowali się między grupami. Uczestnicy zostaną poproszeni o przystąpienie do zawodów praktycznych bez telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych, które umożliwiałyby kontakt z osobami spoza grupy. Ponadto uczestnicy w trakcie trwania zawodów praktycznych będą przebywać z opiekunami grup, których wyznaczy KGOB.

Próba kontaktowania się z osobami spoza grupy skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją z dalszego przebiegu zawodów praktycznych.

Każda pracownia będzie trwać 90 min. Między pracowniami przewidywane są dwie krótkie oraz jedna dłuższa przerwa umożliwiające uczestnikom skorzystanie z WC oraz zjedzenie drobnego posiłku lub spożycie napojów. W czasie trwania zawodów posiłki i napoje zapewnia KGOB.

Przerwy będą miały miejsce w specjalnie wyznaczonych salach, aby nie było możliwości komunikowania się z uczestnikami biorącymi udział w zawodach praktycznych w innych grupach. Uczestnicy będą więc proszeni o korzystanie z WC wyznaczonych przez KGOB znajdujących się najbliżej sali, w której będzie zorganizowana przerwa.

Każda grupa będzie miała dwóch stałych opiekunów. Ponadto do każdej pracowni będą przypisani opiekunowie, którzy będą dbali o właściwy przebieg zawodów praktycznych. W każdej pracowni będą także obecni obserwatorzy spoza KGOB (nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych).

 

Szczegółowy plan zawodów praktycznych

Godziny Grupa zielona Grupa niebieska Grupa żółta Grupa czerwona
9:30-9:40 Formowanie uczestników w grupy

Hol główny Wydziału Biologii UW

9:40-9:45 Przejście do sali
201/A
Przejście do sali
53/A-55/A
Przejście do sali
203/A
Przejście do sali
221/D
9:45-11:15 Pracownia statystyczno-filogenetyczna
201/A
Pracownia zoologiczna
53/A-55/A
Pracownia botaniczno-mykologiczna
203/A
Pracownia biochemiczna
221/D
11:15-11:45 Przerwa

314/D

Przerwa

13/D

Przerwa

401/A

Przerwa

301/A

11:45-13:15 Pracownia biochemiczna
221/D
Pracownia statystyczno-filogenetyczna
201/A
Pracownia zoologiczna
53/A-55/A
Pracownia botaniczno-mykologiczna
203/A
13:15-14:15 Przerwa

301/A

Przerwa

314/D

Przerwa

13/D

Przerwa

401/A

14:15-15:45 Pracownia botaniczno-mykologiczna
203/A
Pracownia biochemiczna
221/D
Pracownia statystyczno-filogenetyczna
201/A
Pracownia zoologiczna
53/A-55/A
15:45-16:15 Przerwa

401/A

Przerwa

301/A

Przerwa

314/D

Przerwa

13/D

16:15-17:45 Pracownia zoologiczna
53/A-55/A
Pracownia botaniczno-mykologiczna
203/A
Pracownia biochemiczna
221/D
Pracownia statystyczno-filogenetyczna
201/A

Pracownia statystyczno-filogenetyczna odbędzie się w sali komputerowej 201/A, w której znajdują się komputery z systemem operacyjnym Windows 10.

 

14 kwietnia 2019 r. (niedziela) w godz. 8:00-18:00

Zawody pisemne i obrona pracy badawczej

W godz. 8:00-10:00 zostaną przeprowadzone zawody pisemne. Po półgodzinnej przerwie rozpocznie się obrona pracy badawczej. Uczestnicy zostaną przydzieleni do jednej z czterech komisji, przed którą będą omawiać w ciągu 15 min. swoją pracę badawczą odnosząc się do treści recenzji.

Obrony prac będą się odbywały w następujących salach:
grupa zielona – 301/A
grupa niebieska – 6/B
grupa żółta – 232/D
grupa czerwona – 401/A

 

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) w godz. 10:15-12:15, sala 9/B

Zakończenie 48 Olimpiady Biologicznej

W tym dniu nastąpi wręczenie zaświadczeń oraz nagród laureatom i finalistom podczas uroczystej ceremonii zamknięcia 48 Olimpiady Biologicznej.