Plan zawodów dla nauczyciela

12 kwietnia (piątek):

19:15 (sala 9/B)

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne w sali 9/B Wydziału Biologii UW. Po spotkaniu zawodnicy zostaną podzieleni na cztery grupy i oprowadzeni po poszczególnych salach laboratoryjnych, w których następnego będą brać udział w zawodach praktycznych. Prosimy, aby nauczyciele zostali w sali 9/B lub holu głównym Wydziału Biologii UW. Chcielibyśmy, aby warunki oprowadzania zawodników po kolejnych salach możliwie przypominały te, które przewidujemy następnego dnia.

 

13 kwietnia (sobota):

Zawodnicy będą brać udział w zawodach praktycznych w godz. 9:45-17:45 bez możliwości kontaktowania się z osobami spoza grupy, w której będą się poruszać. Dla nauczycieli nie przewidujemy żadnych spotkań. Zachęcamy więc do miłego spędzenia czasu w stolicy oraz do zapoznania się z ofertą sponsorów Olimpiady wystawioną w holu głównym!

 

14 kwietnia (niedziela):

10:30 (sala 2/A)

Udostępnimy nauczycielom treść egzaminu teoretycznego (pisemnego) w formie elektronicznej wraz ze wstępnymi zasadami oceniania rozwiązań zadań.

12:00 (sala 2/A)

Do tej godziny prosimy o zgłaszanie ewentualnych odwołań do egzaminu teoretycznego. W sali 2/A będzie odpowiedni formularz zgłoszeniowy i urna.

13:30-15:00 (sala 2/A)

Omówienie zadań z zawodów praktycznych z poprzedniego dnia.

16:00 (sala 2/A)

Ogłoszenie ostatecznych zasad oceniania rozwiązań zadań do egzaminu teoretycznego i ich omówienie.

 

15 kwietnia (poniedziałek):

10:15-12:15 (sala 9/B)

Zapraszamy na uroczyste zakończenie 48 Olimpiady Biologicznej, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki Olimpiady Biologicznej, a laureatom i finalistom zostaną wręczone zaświadczenia oraz nagrody.