Informacje organizacyjne

Informacja na temat noclegów, zwrotu kosztów podróży i wyżywienia w trakcie zawodów centralnych Olimpiady Biologicznej w dniach 20-23 kwietnia 2018 r.

Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Biologicznej i opiekunowie delegowani przez komitety okręgowe korzystają z noclegów w dniach 20-23 kwietnia 2018 r. w Hotelu Ibis Budget w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 16.

Koszty podróży najtańszym środkiem lokomocji (PKP – pociąg osobowy,  pośpiesz. II kl., PKS) pokrywa Komitet Główny Olimpiady Biologicznej tylko po pozostawieniu biletu w jedną stronę i podpisanego oświadczenia o kosztach związanych z podróżą powrotną. Zwrot wydatków za podróż będzie dokonywany przelewem na konto bankowe wskazane przez uczestnika lub opiekuna delegowanego przez komitet okręgowy.

Koszty wyżywienia zawodników i opiekunów delegowanych przez komitety okręgowe pokrywa Komitet Główny Olimpiady Biologicznej. Śniadania będą serwowane w hotelu, natomiast obiady i kolacje w dniach 21-23 kwietnia 2018 r. będą podawane w budynku Wydziału Biologii UW przy ul. Miecznikowa 1 (w miejscu odbywania się zawodów).