Informacje organizacyjne

Informacja na temat noclegów, zwrotu kosztów podróży i wyżywienia w trakcie zawodów centralnych Olimpiady Biologicznej w dniach 12–15 kwietnia 2019 r.

Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Biologicznej i opiekunowie delegowani przez okręgi korzystają z noclegów w dniach 12–15 kwietnia 2019 r. w Hotelu Ibis Budget Warszawa przy ul. Bitwy Warszawskiej 16.

Koszty podróży najtańszym środkiem lokomocji (PKP – pociąg osobowy,  pośpiesz. II kl., PKS) pokrywa Komitet Główny Olimpiady Biologicznej tylko po pozostawieniu biletu w jedną stronę i podpisanego oświadczenia o kosztach związanych z podróżą powrotną. Zwrot wydatków za podróż będzie dokonywany przelewem na konto bankowe wskazane przez zawodnika czy opiekuna delegowanego z okręgu.

Koszty wyżywienia zawodników i opiekunów delegowanych z okręgu pokrywa Komitet Główny Olimpiady Biologicznej. Śniadania będą serwowane w hotelu, natomiast obiady i kolacje w dniach 13–14 kwietnia 2019 r. będą podawane w budynku Wydziału Biologii.