Zawody centralne

Pragniemy podkreślić, że w czasie trwania zawodów niedopuszczalne jest posiadanie przy sobie jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych. Ujawnienie takiego urządzenia będzie wiązało się z natychmiastową i bezwzględną dyskwalifikacją uczestnika. Z tego powodu zalecamy pozostawienie telefonów komórkowych, tabletów i laptopów w hotelu. W czasie trwania zawodów KGOB nie umożliwia przechowania ww. urządzeń.

Informacje organizacyjne
Plan zawodów (uczestnik)
Plan zawodów (nauczyciel)
Informacje merytoryczne
Arkusze z zadaniami

Protokół PESEL