Na tej stronie znajdują się zadania ze wszystkich etapów Olimpiady od zmiany formuły zawodów w roku szkolnym 2016/2017. Pragniemy zwrócić uwagę, że w porównaniu ze starą formułą znacznie większy nacisk został położony na sprawdzanie umiejętności, np.: planowanie badań, interpretację wyników, zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych, itp. Ważną nowością są zadania praktyczne odbywające się podczas zawodów centralnych. Do minimum zostały natomiast ograniczone zadania faktograficzne, w szczególności te wymagające od Uczestnika bardzo szczegółowej wiedzy właściwej dla specjalistów w danej dziedzinie. Dwa pierwsze etapy zawodów (szkolny i okręgowy) są w pełni zgodne z podstawą programową nauczania biologii dla szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w zakresie rozszerzonym.

49 Olimpiada Biologiczna (2019/2020)

Etap szkolny [raport]

Egzamin pisemny: zadania i odpowiedzi.

Etap okręgowy [raport]:

Egzamin pisemny: zadania i odpowiedzi (na czerwono alternatywne prawidłowe odp.).

48 Olimpiada Biologiczna (2018/2019)

Etap szkolny [raport]:

Egzamin pisemny: zadania i odpowiedzi.

Etap okręgowy [raport]:

Egzamin pisemny: zadania i odpowiedzi.

Etap centralny:

Pracownie:

Botanika i mykologia: zadania i odpowiedzi.

Biochemia: zadania i odpowiedzi.

Zoologia: zadania i odpowiedzi.

Statystyka i filogenetyka: zadania (pliki*) i odpowiedzi (pliki).

*Do poprawnego działania programów konieczne jest umieszczenie katalogu „Statystyka i filogenetyka” na pulpicie. Wsparcie tylko dla systemów Windows. Do uruchomienia programu FigTree niezbędne jest zainstalowanie Java Runtime Environment.

Egzamin pisemny: zadania i odpowiedzi.

47 Olimpiada Biologiczna (2017/2018)

Etap szkolny [raport]:

Egzamin pisemny: zadania i odpowiedzi.

Etap okręgowy [raport]:

Egzamin pisemny: zadania i odpowiedzi.

Etap centralny:

Pracownie:

Botanika i mykologia: zadania i odpowiedzi.

Biochemia: zadania i odpowiedzi.

Zoologia: zadania i odpowiedzi.

Statystyka i filogenetyka: zadania i odpowiedzi.

Egzamin pisemny: zadania i odpowiedzi.

46 Olimpiada Biologiczna (2016/2017) [raport zbiorczy]

Etap szkolny:

Egzamin pisemny: zadania i odpowiedzi.

Etap okręgowy:

Egzamin pisemny: zadania i odpowiedzi.

Etap centralny:

Pracownie:

Botanika i mykologia: zadania i odpowiedzi.

Biochemia: zadania i odpowiedzi.

Zoologia: zadania i odpowiedzi.

Statystyka i filogenetyka: zadania i odpowiedzi.

Egzamin pisemny: zadania i odpowiedzi.