Zadania

Na tej stronie znajdują się zadania ze wszystkich etapów Olimpiady od zmiany formuły zawodów w roku szkolnym 2016/2017. Pragniemy zwrócić uwagę, że w porównaniu ze starą formułą znacznie większy nacisk został położony na sprawdzanie umiejętności, np.: planowanie badań, interpretację wyników, zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych, itp. oraz zadania praktyczne odbywające się podczas zawodów centralnych. Do minimum zostały natomiast ograniczone zadania faktograficzne, w szczególności te wymagające od Uczestnika bardzo szczegółowej wiedzy właściwej dla specjalistów w danej dziedzinie. Dwa pierwsze etapy zawodów (szkolny i okręgowy) są w pełni zgodne z podstawą programową nauczania biologii  dla szkół ponadgimnazjalnych na poziomie rozszerzonym.

48 Olimpiada Biologiczna (2018/2019)

Etap szkolny [raport]:

Egzamin pisemny: zadania i odpowiedzi.

47 Olimpiada Biologiczna (2017/2018)

Etap szkolny [raport]:

Egzamin pisemny: zadania i odpowiedzi.

Etap okręgowy [raport]:

Egzamin pisemny: zadania i odpowiedzi.

Etap centralny:

Pracownie:

Botanika i mykologia: zadania i odpowiedzi.

Biochemia: zadania i odpowiedzi.

Zoologia: zadania i odpowiedzi.

Statystyka i filogenetyka: zadania i odpowiedzi.

Egzamin pisemny: zadania i odpowiedzi.

46 Olimpiada Biologiczna (2016/2017) [raport zbiorczy]

Etap szkolny:

Egzamin pisemny: zadania i odpowiedzi.

Etap okręgowy:

Egzamin pisemny: zadania i odpowiedzi.

Etap centralny:

Pracownie:

Botanika i mykologia: zadania i odpowiedzi.

Biochemia: zadania i odpowiedzi.

Zoologia: zadania i odpowiedzi.

Statystyka i filogenetyka: zadania i odpowiedzi.

Egzamin pisemny: zadania i odpowiedzi.