Rejestracja

Rejestracja Uczestników 53 Olimpiady Biologicznej na rok szkolny 2023/2024 w Systemie Obsługi Konkursów zostanie otworzona 1 czerwca 2023 r.

Zapisy Uczestników trwają do końca września 2023 r. – po tym terminie System nie będzie przyjmował zgłoszeń!

W żadnym przypadku nie wolno udostępniać danych służących do logowania
uczestnikom lub ich rodzicom!

    1. Podczas pierwszego logowania należy wybrać opcję: uzyskaj dostęp, po czym na adres e-mail szkoły zostanie wysłana automatyczna wiadomość z danymi do logowania. Dane te obowiązują przez cały czas trwania konkursu. Loginy i hasła przydzielone podczas poprzedniej edycji Olimpiady tracą ważność – każda szkoła musi pobrać nowy login i hasło w nowej edycji Olimpiady.
    1. Podczas rejestracji Dyrektorzy będą zobowiązani do wpisania danych Uczestników do systemu elektronicznego. Aby ułatwić tę procedurę przygotowaliśmy do pobrania papierowe formularze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych z listą danych, które Uczestnicy powinni dostarczyć Dyrektorowi swojej placówki. Kluczowe jest zgłoszenie tematu pracy badawczej, który po akceptacji właściwego Komitetu Okręgowego będzie obowiązywał Uczestnika w danej edycji Olimpiady i nie będzie mógł być zmieniony w jej trakcie.
    1. Do zakończenia rejestracji kluczowe jest potwierdzenie danych oraz wypełnienie ankiety przez Uczestnika – odpowiednie powiadomienie jest wysyłane na adres e-mail Uczestnika zgłoszony podczas rejestracji. Brak potwierdzenia danych i/lub ankiety uniemożliwia akceptację tematu pracy badawczej przez właściwy komitet okręgowy i w konsekwencji powoduje brak możliwości startu w zawodach szkolnych – System Obsługi Konkursu nie pozwoli na wypełnienie protokołu z zawodów dla danego Uczestnika.
  1. Bieżący status danego Uczestnika (potwierdzenie danych, wypełnienie ankiety, akceptacja tematu pracy badawczej przez KO) można śledzić po zalogowaniu się do systemu w zakładce Moja Szkoła.

Bezpośredni dostęp do systemu uzyskają wszystkie licea ogólnokształcące, technika oraz szkoły branżowe I stopnia, które 31 maja 2023 r. miały wprowadzony aktualny adres e-mail do bazy danych RSPO lub dokonały po tym czasie zgłoszenia aktualizacyjnego do KGOB. Jeżeli adres e-mail Państwa Szkoły jest nieaktualny, to należy wypełnić papierowe zgłoszenie i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na odwrocie dokumentu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.