Rejestracja

Rejestracja Uczestników 48 Olimpiady Biologicznej na rok szkolny 2018/2019 w Systemie Obsługi Konkursów została otwarta 11 czerwca 2018 r. Dyrektorzy mogą uzyskać dostęp do Systemu pod adresem https://rejestracja.olimpbiol.pl

W żadnym przypadku nie wolno udostępniać danych służących do logowania uczestnikom lub ich rodzicom.

Otworzenie rejestracji w czerwcu ma na celu przede wszystkim umożliwienie akceptacji tematów prac badawczych wykonywanych w okresie wakacyjnym. Aby dobrze zaplanować pracę badawczą w zgodności z regulaminem OB i wytycznymi merytorycznymi zachęcamy do zapoznania się z opublikowanymi informatorami.

Zapisy Uczestników trwają do 30 września 2018 r. – po tym terminie System nie będzie przyjmował zgłoszeń!

  1. Podczas pierwszego logowania należy wybrać opcję: uzyskaj dostęp, po czym na adres e-mail szkoły zostanie wysłana automatyczna wiadomość z danymi do logowania. Dane te obowiązują przez cały czas trwania konkursu. Loginy i hasła przydzielone podczas poprzedniej edycji Olimpiady tracą ważność – każda szkoła musi pobrać nowy login i hasło w nowej edycji Olimpiady.
  2. Podczas rejestracji Dyrektorzy będą zobowiązani do wpisania danych Uczestników do systemu elektronicznego. Aby ułatwić tę procedurę przygotowaliśmy do pobrania papierowy formularz rejestracyjny z listą danych, które Uczestnicy powinni dostarczyć Dyrektorowi swojej placówki. Kluczowe jest zgłoszenie tematu pracy badawczej, który po akceptacji właściwego Komitetu Okręgowego będzie obowiązywał Uczestnika w danej edycji Olimpiady i nie będzie mógł być zmieniony w jej trakcie.
  3. Do zakończenia rejestracji kluczowe jest potwierdzenie danych oraz wypełnienie ankiety przez Uczestnika – odpowiednie powiadomienie jest wysyłane na adres e-mail Uczestnika zgłoszony podczas rejestracji. Brak potwierdzenia danych i/lub ankiety uniemożliwia akceptację tematu pracy badawczej przez właściwy komitet okręgowy i w konsekwencji powoduje brak możliwości startu w zawodach szkolnych – System Obsługi Konkursu nie pozwoli na wypełnienie protokołu z zawodów dla danego Uczestnika.
  4. Bieżący status danego Uczestnika (potwierdzenie danych, wypełnienie ankiety, akceptacja tematu pracy badawczej przez KO) można śledzić po zalogowaniu się do systemu w zakładce Moja Szkoła.

Bezpośredni dostęp do systemu mają wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, które 31 maja 2018 r. miały wprowadzony aktualny adres e-mail do bazy danych RSPO lub dokonały po tym czasie zgłoszenia aktualizacyjnego do KGOB. Jeżeli adres e-mail Państwa Szkoły jest nieaktualny, to należy wypełnić papierowe zgłoszenie i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na odwrocie dokumentu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.