Regulamin

W latach 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019 obowiązuje nowa forma Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej. Szczegółowe informacje dotyczące jej przebiegu zostały opisane w Regulaminie dostępnym jako plik PDF (Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej), a także w formie załączników do niniejszego regulaminu: Załączniku 1 dotyczącym podstaw merytorycznych Olimpiady Biologicznej (Załącznik 1 Program Olimpiady Biologicznej) oraz Załączniku 2 dotyczącym przygotowania prac badawczych (Załącznik 2 Prace badawcze).

Informacje uzupełniające dotyczące przygotowania prac badawczych dostępne są w zakładce „Aktualności”.

Z poważaniem,

Komitet Główny Olimpiady Biologicznej