Regulamin

W latach 2022-2025 formuła Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej pozostaje zbliżona do dotychczas obowiązującej, tzn. funkcjonującej od reformy w 2016 r. Jednakże nowy regulamin zawiera szereg szczegółowych zmian – głównie porządkowych, ale także merytorycznych, w tym dotyczących pracy badawczej oraz zawodów centralnych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią nowego regulaminu przed rozpoczęciem planowania i wykonywania pracy badawczej.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w roku szkolnym 2022/2023:

  1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zapoznanie uczestników z regulaminem Olimpiady.
  2. Opiekunem pracy badawczej musi być nauczyciel biologii. Opiekuna pracy badawczej wyznacza dyrektor szkoły.
  3. Nastąpiła zmiana formy prezentacji wyników pracy badawczej. Praca powinna zostać przedstawiona w postaci zwięzłego tekstu liczącego maksymalnie 1000 wyrazów. Obowiązuje format A4, tzn. praca nie ma już charakteru plakatu!
  4. Zwiększony został zakres wymagań na etapie centralnym.

Uwaga: Od roku szkolnego 2023/2024 rozdział „Materiały i metody” jest jedną z obowiązkowych części pracy.