Regulamin

W latach 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 formuła Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej będzie zbliżona do dotychczas obowiązującej, tzn. funkcjonującej od reformy w 2016 r. Jednakże projekt nowego regulaminu zawiera szereg szczegółowych zmian – głównie porządkowych, ale także merytorycznych, w tym dotyczących pracy badawczej. Z tego powodu prosimy o powściągliwość w podejmowaniu badań, gdyż może się okazać, że będą one sprzeczne z nowym regulaminem Olimpiady.

Ostateczny kształt dokumentu zostanie opublikowany niezwłocznie po jego akceptacji przez obydwie strony umowy: MEN oraz KGOB. Mamy nadzieję, że stanie się to jeszcze w lipcu.

Z poważaniem,

Komitet Główny Olimpiady Biologicznej