Komitet Główny Olimpiady Biologicznej

ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa, pok. 26A

email: kgob.sekretariat@gmail.com

Skład osobowy KGOB

Prezydium

 1. dr hab. Piotr Bębas – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Agnieszka Mostowska – wiceprzewodnicząca
 3. dr Łukasz Banasiak – wiceprzewodniczący
 4. dr Elżbieta Barbara Ostrowska – kierownik organizacyjny
 5. mgr Magdalena Mętrak – główna księgowa
 6. dr Takao Ishikawa – sekretarz naukowy
 7. dr Jakub Baczyński – sekretarz naukowy

Członkowie

 1. prof. dr hab. Bronisław Cymborowski
 2. prof. dr hab. Elżbieta Pyza
 3. dr hab. Monika Adamczyk-Popławska
 4. dr hab. Anna Biedunkiewicz
 5. dr hab. Piotr Zieliński
 6. dr Rafał Archacki
 7. dr Piotr Bernatowicz
 8. dr Piotr Borsuk
 9. dr Michał Bykowski
 10. dr Marcin Chrzanowski
 11. dr Andrzej Fagasiński
 12. dr Katarzyna Gieczewska
 13. dr Józef Krawczyk
 14. dr Agnieszka Kwiatek
 15. dr Piotr Maszczyk
 16. dr Radosław Mazur
 17. dr Robert Meronka
 18. dr Marta Polańska
 19. dr Adam Pukocz
 20. dr Lucjan Rutkowski
 21. dr Izabela Szućko
 22. dr Maria Zachwatowicz
 23. mgr Katarzyna Grudziąż
 24. mgr Anna Hnydka
 25. mgr Joanna Lilpop
 26. mgr Anna Prange
 27. mgr Elżbieta Zalewska
 28. mgr Mikołaj Kuska