Komitet Główny Olimpiady Biologicznej

ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa pok. 26A

email: kgob@biol.uw.edu.pl

tel.: 507 750 833 czynny:

 • wtorek w godz. 16-19
 • czwartek w godz. 9-12
 • piątek w godz. 9-12

Skład osobowy KGOB

Prezydium

 1. dr hab. Piotr Bębas – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Agnieszka Mostowska – wiceprzewodnicząca
 3. dr Łukasz Banasiak – wiceprzewodniczący
 4. dr Elżbieta Barbara Ostrowska – kierownik organizacyjny
 5. mgr Magdalena Mętrak – główna księgowa
 6. dr Takao Ishikawa – sekretarz naukowy

Członkowie

 1. prof. dr hab. Bronisław Cymborowski
 2. prof. dr hab. Elżbieta Pyza
 3. dr hab. Monika Adamczyk-Popławska
 4. dr hab. Anna Bajer
 5. dr hab. Anna Biedunkiewicz
 6. dr hab. Piotr Zieliński
 7. dr Rafał Archacki
 8. dr Piotr Bernatowicz
 9. dr Piotr Borsuk
 10. dr Marcin Chrzanowski
 11. dr Andrzej Fagasiński
 12. dr Katarzyna Gieczewska
 13. dr Józef Krawczyk
 14. dr Agnieszka Kwiatek
 15. dr Piotr Maszczyk
 16. dr Radosław Mazur
 17. dr Robert Meronka
 18. dr inż. Emilia Orzechowska
 19. dr Marta Polańska
 20. dr Adam Pukocz
 21. dr Lucjan Rutkowski
 22. dr Izabela Szućko
 23. dr Renata Welc-Falęciak
 24. dr Maria Zachwatowicz
 25. mgr Jakub Baczyński
 26. mgr Katarzyna Grudziąż
 27. mgr Anna Hnydka
 28. mgr Joanna Lilpop
 29. mgr Anna Prange
 30. mgr Elżbieta Zalewska
 31. Michał Bykowski