Kontakt

Komitet Główny Olimpiady Biologicznej

ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa pok. 26A
email: kgob@biol.uw.edu.pl

 

Komitety Okręgowe Olimpiady Biologicznej

Plik PDF do pobrania: KOOB dane kontaktowe