Informatory

W poniższych materiałach filmowych przedstawiono zasady posługiwania się stereomikroskopem oraz klasycznym mikroskopem świetlnym. Te konkretne modele są wykorzystywane podczas części praktycznej zawodów Olimpiady Biologicznej.

Poniżej znajdują się linki do pięciu poradników. Pierwszy dotyczy przygotowania prac badawczych, drugi statystyki i filogenetyki, trzeci biochemii, czwarty morfologii kwiatu i wzorów kwiatowych, a piąty zastosowania narzędzi informatycznych w biologii. Znajomość opisanych zagadnień zgodnie z programem Olimpiady obowiązuje Uczestników na etapie centralnym zawodów.

  1. Poradnik prace badawcze (artykuł w EBiŚ)
  2. Statystyka i filogenetyka Opis UPGMA
  3. Biochemia (instrukcja obsługi pipet)
  4. Botanika
  5. Bioinformatyka

Olimpijskie prace badawcze z reguły wymagają analizy danych. Czasem są to dość proste podsumowania, a innym razem – złożone analizy statystyczne.

Niezależnie od stopnia skomplikowania z pomocą przychodzi środowisko obliczeniowe R. Zapraszamy do obejrzenia pierwszych czterech filmów o tym, jak zacząć pracę w R.

Na wrzesień 2020 r. jest zaplanowana premiera kolejnych filmów, poświęconych ściśle analizie danych, np. testowi t Studenta, analizie wariancji (ANOVA) i regresji liniowej. Dajcie znać w komentarzach, czego chcielibyście się jeszcze dowiedzieć.

Narzędzia bioinformatyczne są często stosowane w pracy biologa. Następujące poradniki filmowe przedstawiają podstawy obsługi bezpłatnych programów stosowanych do redagowania sekwencji nukleotydowych (ApE), przygotowywania przyrównań sekwencji molekularnych oraz obliczania i prezentowania drzew filogenetycznych (ClustalX, PAUP i FigTree) oraz korzystania z baz danych gromadzących informacje o białkach i kwasach nukleinowych (PDB, UniProt i Pfam).

Dzięki uprzejmości Jacka Dylewskiego oraz redakcji Edukacji Biologicznej i Środowiskowej zamieszczamy link do artykułu poświęconemu sekcji karaczana oraz film wykonany przez Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Toruniu. Zachęcamy także do zapoznania się z materiałem filmowym przedstawiającym sekcję karpia. Materiały z pewnością przydadzą się podczas przygotowań do zawodów centralnych!

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałem filmowym przedstawiającym sekcję karpia, podstawy obsługi pipet automatycznych oraz wykonywania i barwienia przekrojów przez organy roślinne.