Informatory

Poniżej znajdują się linki do czterech poradników. Pierwszy dotyczy przygotowania prac badawczych, drugi statystyki i filogenetyki, trzeci biochemii, a czwarty morfologii kwiatu i wzorów kwiatowych. Znajomość opisanych zagadnień zgodnie z programem Olimpiady obowiązuje Uczestników na etapie centralnym zawodów.

Poradnik prace badawcze (artykuł w EBiŚ)

Informator – statystyka i filogenetyka Opis UPGMA

Informator – biochemia (instrukcja obsługi pipet)

Informator – botanika

Dzięki uprzejmości Jacka Dylewskiego oraz redakcji Edukacji Biologicznej i Środowiskowej zamieszczamy także poniżej link do artykułu poświęconemu sekcji karaczana oraz film wykonany przez Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Toruniu. Materiały z pewnością przydadzą się podczas przygotowań do zawodów centralnych!

Sekcja karaczana (artykuł w EBiŚ)

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałem filmowym przedstawiającym sekcję karpia, podstawy obsługi pipet automatycznych oraz wykonywania i barwienia przekrojów przez organy roślinne.