Harmonogram

Poniżej znajduje się plik z harmonogramem Olimpiady Biologicznej w latach 2022-2025.

Uwaga: zostały wprowadzone zmiany w planowanych terminach zawodów w latach szkolnych 2023/2024 oraz 2024/2025. Zmiany mają na celu:

  • przeprowadzenie zawodów szkolnych w terminie niekolidującym z Dniem Edukacji Narodowej
  • umożliwienie startu Uczestnikom w danym roku szkolnym w różnych olimpiadach przedmiotowych
  • wystawienie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata na co najmniej dwa tygodnie przez rozpoczęciem sesji maturalnej.

Harmonogram może podlegać zmianom ze względu na koordynację terminów przez MEiN oraz przypadki losowe.