Zawody okręgowe

Zawody okręgowe rozpoczną się w sobotę 28 stycznia o godz. 13. Popołudniowy termin ma na celu po pierwsze umożliwienie wszystkim uczestnikom dojechanie na czas, a po drugie skoordynowanie zawodów Olimpiady Biologicznej i Olimpiady Chemicznej.

Szczegóły o miejscu zawodów zostaną podane najpóźniej na początku stycznia.

Zwracamy uwagę na to, że od roku szkolnego 2022/2023 regulamin nie przewiduje przystępowania do zawodów w innym miejscu niż wskazane przez właściwy komitet okręgowy.

W systemie elektronicznym pozostała możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca przystąpienia do zawodów okręgowych, ale takie wnioski nie będą rozpatrywane przez KGOB.

FAQ

1. Czy do limitu słów i miejsca zalicza się bibliografia? U zeszłorocznego finalisty z mojej szkoły liczyła ona dwanaście pozycji, co dawało łącznie 231 słów. Niektórzy z moich uczniów cytowali jeszcze więcej prac. Czy w tym roku będą musieli – z braku miejsca – zrezygnować z opierania się na wielu źródłach? Czy do limitu słów liczą się też cytowania w tekście?

Informacje o limicie wyrazów znajdują się na stronie internetowej Olimpiady: https://www.olimpbiol.pl/index.php/2022/11/08/limit-wyrazow/ Limit wyrazów będzie sprawdzany na poziomie konstrukcji pliku bez interpretowania jego treści. Z tego powodu do tego limitu wliczają się wszystkie jego części, także nagłówkowe, bibliografia, stopki itd. Każdy wyraz się liczy.

2. Do limitu słów liczy się imię i nazwisko autora, a czy to samo dotyczy wymaganych w nagłówku imienia i nazwiska opiekuna, klasy oraz nazwy szkoły? Jeśli tak, to czy istnieje możliwość, aby nazwa naszej szkoły ­została podana bez patrona?

W regulaminie nie ma stwierdzenia „pełna nazwa szkoły”, a więc skrócenie nazwy, o ile dalej pozwala na identyfikację szkoły, jest dopuszczalne.

3. Czy można, powołując się na regulamin, pominąć sekcję „Materiały i metody”? W regulaminie jest napisane: „Praca oprócz części nagłówkowej zawierającej tytuł, imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna składa się ze streszczenia, wstępu, wyników, dyskusji i spisu literatury.” Mimo tego, że napisano, co powinno być opisane w MiM, to jednak nie wymieniono ich jako integralnej części pracy.

W nowoczesnych pracach naukowych bardzo często rozdział „Materiały i metody” jest wyodrębniony z głównego tekstu i przeniesiony do załączników. Zgodnie z regulaminem nie jest obowiązkowy, ale pytania o metody na pewno będą zadane podczas obrony pracy. Proszę zatem szczegółowo udokumentować tę część pracy i być przygotowanym do odpowiedzi podczas obrony.

4. Teraz to raczej nie przejdzie, ale czy w przyszłym roku byłaby możliwość, aby nie było wymagane pisanie streszczenia pracy?

Regulamin Olimpiady Biologicznej został zaakceptowany przez MEiN na trzy kolejne lata szkolne.

5. Czy mieliby Państwo jakieś rady dla uczniów, np. dotyczące tego, czego można spokojnie się pozbyć z tekstu pracy bez utraty jej wiarygodności? Oceniane na 30–40 punktów prace moich dotychczasowych finalistów liczyły około 2500 słów, a i tak recenzenci często dawali uwagi, że brakowało im poruszenia w nich jakiejś kwestii. Przy konieczności dalszej redukcji liczby słów, obawiam się, że mogę nie wiedzieć, jak doradzać uczniom.

Umiejętność wyboru najbardziej istotnych treści oraz umiejętność syntetycznego pisania mają od tego roku szkolnego bardzo duże znacznie, ale Komitet Główny nie planuje wydania ani specjalnego informatora, ani pracy pokazowej. Polecamy za to pozycję książkową Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych autorstwa Janurego Weinera. Autor tej publikacji zwraca szczególną uwagę na precyzję i zwięzłość tekstu, podając liczne przykłady skrócenia tekstu. Zalecamy także współpracę z nauczycielem j. polskiego. Bardzo często proste zmiany redakcyjne pomagają znacznie skrócić tekst.

Wyniki zawodów szkolnych

KGOB zakończył weryfikację kart odpowiedzi. Dyrektorzy szkół mają dostęp do wyników zawodów w systemie elektronicznym w postaci zaktualizowanych protokołów z zawodów.

Próg wstępnie kwalifikujący do zawodów okręgowych to 25 pkt. W tym roku do egzaminu pisemnego przystąpili uczestnicy wszystkich czterech klas nowego liceum. Spowodowało to wzrost liczby uczestników w porównaniu z latami ubiegłymi, a w konsekwencji podwyższenie także progu punktowego z egzaminu pisemnego. Zgodnie z regulaminem do zawodów okręgowych kwalifikuje się połowa uczestników, ale nie więcej niż 600.

Przypominamy, że warunkiem ostatecznej kwalifikacji do zawodów okręgowych jest wykonanie pracy badawczej i jej zdeponowanie w systemie elektronicznym w terminie zgodnym z harmonogramem.

Rozstrzygnięcia odwołań

W wyniku procedury odwoławczej od treści zadań nie zostały zmienione zasady oceniania żadnego z zadań egzaminu pisemnego na etapie szkolnym 52 Olimpiady Biologicznej. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do pobrania.

Limit wyrazów

W pracy badawczej limit 1000 wyrazów co do zasady ogranicza objętość całego pliku. Zatem w ten limit wliczają się m.in.:

  • tytuł pracy
  • imiona i nazwisko autora
  • treści zawarte w tabelach
  • podpisy tabeli i ilustracji
  • wartości liczbowe
  • jednostki miar
  • spójniki, przyimki i inne wyrazy niesamodzielne.

Kolejna zmiana harmonogramu

W związku z terminem egzaminu BMAT pokrywającym się z terminem zawodów szkolnych 52 Olimpiady Biologicznej nastąpiła kolejna zmiana harmonogramu.

Egzamin pisemny zawodów szkolnych 52 Olimpiady Biologicznej został przełożony z 18 października 2022 r. (wtorek) na 22 października 2022 r. (sobota).

Godzina rozpoczęcia egzaminu pozostaje bez zmian (godz. 9:00).

Szczegółowe informacje o zmianie terminów zależnych znajdują się w pliku PDF.

Zmiana harmonogramu

Po konsultacji z nauczycielami i za zgodą MEiN została podjęta decyzja o zmianie harmonogramu zawodów szkolnych.

Egzamin pisemny zawodów szkolnych 52 Olimpiady Biologicznej został przełożony z 15 października 2022 r. (sobota) na 18 października 2022 r. (wtorek).

Godzina rozpoczęcia egzaminu pozostaje bez zmian (godz. 9:00).

Szczegółowe informacje o zmianie terminów zależnych znajdują się w pliku PDF.

52 Olimpiada Biologiczna

Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy zarządzie głównym PTP im. Kopernika został wyłoniony w konkursie MEiN jako organizator Olimpiady Biologicznej w latach 2022-2025.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym regulaminem oraz harmonogramem.

Rejestracja uczestników 52 Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2022/2025 rozpocznie się 1 września 2022 r.

Olimpiada Biologiczna 2022-2025

KGOB przedstawił MEiN ofertę na organizację Olimpiady Biologicznej w latach 2022-2025. Cierpliwie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu i do tego czasu nie możemy opublikować żadnych informacji, w tym harmonogramu, na temat organizacji Olimpiady Biologicznej w najbliższych latach.