Aktualności

Szkolenia on-line

Zgodnie z zapisem punktu 2.3.11. regulaminu Olimpiady Biologicznej komitety okręgowe w zeszłych latach organizowały stacjonarne przygotowania do zawodów centralnych. W tym roku, ze względu na trudną sytuację epidemiczną COVID-19, szkolenia będą polegały na samodzielnej pracy z wykorzystaniem materiałów filmowych umieszczanych na kanale YouTube Olimpiady Biologicznej.

Zachęcamy do zadawania pytań w komentarzach pod filmami na kanale YouTube.

Ramowy plan zawodów centralnych

W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej w kraju KGOB planuje organizację zawodów centralnych w trybie zdalnym. Stosowny załącznik do regulaminu zostanie wkrótce przekazany do akceptacji MEiN.

Harmonogram zawodów pozostaje bez zmian.

Zawody będą się składały z trzech części: egzaminu teoretycznego, obrony pracy badawczej i pracowni praktycznych.

Pracownie praktyczne będą polegały na interpretacji materiałów multimedialnych, np. nagrań wideo z sekcji roślin lub zwierząt, lub na wykonaniu zadań bioinformatycznych, np. przeszukiwanie publicznie dostępnych baz danych takich jak NCBI BLAST.

Obrony prac badawczych nie będą odbiegały od dotychczasowej formuły poza formą spotkania w postaci wideokonferencji.

Egzamin teoretyczny będzie odbywał się na podobnych zasadach jak podczas zawodów okręgowych.

Wkrótce opublikujemy więcej szczegółów technicznych.

Anulowanie zad. 7.

Zamieszczamy komunikat w sprawie anulowania zadania 7. z arkusza zawodów okręgowych 50 Olimpiady Biologicznej.

W związku z anulowaniem zadania 7. do zawodów centralnych zostało zakwalifikowanych dodatkowych czworo uczestników (szczegóły w pliku do pobrania).

Do końca tygodnia skontaktujemy się ze wszystkimi uczestnikami zakwalifikowanymi do zawodów centralnych i prześlemy oficjalne potwierdzenia kwalifikacji, w tym roku wyjątkowo – za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wkrótce na stronie internetowej Olimpiady opublikujemy ramowy plan zawodów centralnych.

津田 三蔵

Tsuda Sanzo (津田 三蔵, 1855–1891) to japoński policjant, który namieszał nie tylko w historii Rosji i Japonii, ale sprawił wiele kłopotów także Olimpijczykom podczas zawodów okręgowych.

W całym egzaminie najtrudniejsze okazały się zadania 42. i 44. wchodzące w skład wiązki poświęconej badaniom kryminalistycznym starającym się rozwiązać zagadkę morderstwa cara Mikołaja II Romanowa i jego rodziny.

Już niedługo opublikujemy film wyjaśniający tok rozumowania prowadzący do udzielenia prawidłowych odpowiedzi.

Rozkład punktów

Wstępne wyniki tegorocznych zawodów okręgowych nie odbiegają od tych osiąganych w latach poprzednich. Rekordzista zdobył 46 pkt (92%), a średni wynik to 33,6 pkt (67,2%).

Jeżeli zasady oceniania nie ulegną zmianie w trybie odwoławczym, to do zawodów centralnych zostanie zakwalifikowanych 76 uczestników, którzy zdobyli 40 lub więcej pkt (co najmniej 80%).

Wstępny rozkład punktów z zawodów okręgowych 50 Olimpiady Biologicznej

Udostępnienie egzaminu

Arkusz z zadaniami i karta odpowiedzi zostaną rozesłane do uczestników miedzy godz. 9:00 a 9:50 w sobotę 27 lutego w postaci archiwum ZIP chronionego hasłem.

W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail w pierwszej kolejności prosimy o sprawdzenie katalogu ze spamem. Gdyby e-mail ostatecznie nie dotarł, egzamin zostanie udostępniony przez opiekuna nadzorującego egzamin o godz. 10.

Hasła do rozpakowania archiwum zostaną podane przez opiekunów podczas spotkań egzaminacyjnych o godz. 10:20.