Aktualności

Biochemia (Wikipedia)

Biochemia – nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami (w tym skutkami niedoboru oraz nadmiaru) i przemianami substancji chemicznych w organizmach (z uwzględnieniem aspektów energetycznych)[1].

Typowe związki chemiczne będące przedmiotem badań biochemicznych to biopolimery (np. białka (w tym enzymy), polisacharydy i kwasy nukleinowe, tj. RNA i DNA), aminokwasywęglowodanylipidynukleotydyhormony i in.

Do dziedzin nauki blisko związanych lub zazębiających się z biochemią należą:

Kontakt z opiekunami

Dzisiaj, tj w czwartek 22 kwietnia, opiekunowie bezpośrednio nadzorujący egzamin powinni skontaktować się z uczestnikami i umówić na spotkania próbne.

Wszystkich uczestników, którzy nie nawiązali kontaktu z opiekunem prosimy o wiadomość na adres: kgob@biol.uw.edu.pl

Pytania i odpowiedzi

Poniżej kilka pytań i odpowiedzi dotyczących zbliżających się zawodów centralnych:

Czy w teście będą tylko zadania zamknięte?

Tak, podczas egzaminu teoretycznego będą tylko zadania zamknięte, a ich rozwiązania będą kodowane na osobnej karcie odpowiedzi.

Podczas pracowni praktycznych będą zarówno zadania zamknięte jak i otwarte, a miejsce na rozwiązania zadań będzie się znajdowało bezpośrednio w kartach pracy.

Ile będzie zadań w teście?

Egzamin teoretyczny będzie trwał 90 min. i będzie zawierał około 5 tys. wyrazów, a więc nieco więcej niż egzamin maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym.

Jak liczona będzie punktacja za pracownie? Jakie będą wagi pracowni i poszczególnych części zawodów?

Komitet Główny ustali wagi pracowni i pozostałych części zawodów dopiero po podliczeniu surowych punktów, ponieważ zgodnie z regulaminem podczas obliczania wag bierze się pod uwagę trudność poszczególnych części zawodów. Największe wagi będą miały te pracownie, które w największym stopniu będą różnicowały uczestników. Pracownie bardzo trudne lub bardzo łatwe (niewielkie zróżnicowanie wyników) otrzymają mniejsze wagi.

Czy w jednym bloku egzaminacyjnym łączącym dwie pracownie będą pytania interdyscyplinarne, czy dwie wyraźnie oddzielne części?

Pracownie praktyczne podzielone są na dwa bloki egzaminacyjne, a w obrębie każdego bloku znajdą się dwie wyraźnie wyodrębnione tematycznie części. Uczestnicy będą mogli rozwiązywać zadania w dowolnej kolejności i sami zdecydują, ile czasu poświęcić na daną część.

Czy na pracowni bioinformatycznej będzie można korzystać z mapy wektora udostępnionej przez producenta podczas przeprowadzania klonowania in silico?

Co do zasady podczas pracowni praktycznych będzie można korzystać z różnorodnych profesjonalnych programów oraz baz danych. Mapę wektora można uznać za profesjonalną bazę danych, a więc jest to dozwolone. Pracownie sprawdzają przede wszystkim umiejętności uczestników, a nie ich encyklopedyczną wiedzę, tzn. są oparte o przetwarzanie różnorodnych źródeł informacji.

Ramowy harmonogram

Poniżej zmieszczamy ramowy harmonogram zawodów centralnych 50 Olimpiady Biologicznej. Pracownie praktyczne oraz egzamin teoretyczny będą odbywały się na spotkaniach on-line z opiekunami indywidualnymi lub w grupach dwuosobowych. Opiekunowie wyślą zaproszenia na spotkania bezpośrenio przed zawodami i zorganizują spotkania próbne.

Obrona pracy badawczej będzie się odbywała przed jedną z czterech komisji ds. prac badawczych. W ciągu najbliższych kilku dni do uczestników zostaną wysłane recenzje prac badawczych za pomocą poczty elektronicznej. Zgodnie z regulaminem do wyniku recenzji nie można odwołać się pisemnie, ale należy przedstawić odpowiednie argumenty podczas obrony pracy. Zaproszenia na obronę pracy badawczej będą wysyłane przez przewodniczących komisji (inny link niż pozostałe części zawodów).

Czwartek 22.04.2021 r.

Rozsyłanie zaproszeń na spotkania on-line do uczestników (spoktanie próbne, pracownie praktyczne i egzamin teoretyczny).

Piątek 23.04.2021 r.

Spotkania próbne opiekunów indywidualnych z uczestnikami.

Otwarcie zawodów on-line (YouTube): 18:00.

Sobota 24.04.2021 r.

Pracownie praktyczne blok 1.: 10:00–11:45.

Pracownie praktyczne blok 2.: 12:15–14:00.

Niedziela 25.04.2021 r.

Egzamin teoretyczny: 8:45–10:30.

Obrony prac badawczych: 11:00­–18:00.
(szczegółowy harmonogram obron prac badawczych zostanie wkrótce opublikowany)

Poniedziałek 26.04.2021 r.

Ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów on-line (YouTube): 12:00.

Obliczenia naukowe

https://youtu.be/C32yvo30slk
Film o dokładności obliczeń naukowych na przykładzie R. Warto obejrzeć do końca, aby nie popełnić błędu w rachunkach podczas zawodów centralnych.

Zmiany w regulaminie

Komitet Główny w porozumieniu z komitetami okręgowymi przedstawił Ministerstwu Edukacji i Nauki projekt zmian w regulaminie w związku organizowaniem zawodów centralnych w trybie zdalnym.

Aktualizacji regulaminu dokonamy niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez MEiN. Proponowane zmiany mają charakter porządkowy i w jak najmniejszym stopniu wpływają na wartość merytoryczną zawodów w porównaniu z zawodami odbywającymi się w trybie stacjonarnym.

Sposób przeprowadzenia zawodów trybie zdalnym od strony technicznej będzie bardzo zbliżony do zawodów okręgowych.

Pomoce naukowe

Podczas wszystkich części zawodów centralnych będzie możliwość korzystania z następujących pomocy naukowych:

  • kalkulatora prostego lub naukowego,
  • kalkulatora graficznego, np. Desmos,
  • kalkulatora macierzy, np. Desmos lub R,
  • arkuszy kalkulacyjnych, np. MS Excel lub Calc,
  • środowiska obliczeniowego R,
  • wybranych usług on-line umożliwiających obliczenia naukowe i przeszukiwanie baz danych: BLAST, PDBUniProt i Pfam,
  • wybranych programów do analiz filogenetycznych: ClustalXPAUP i FigTree,
  • programu do redagowania sekwencji nukleotydowych:
    ApE.

Instalacja wybranych pomocy naukowych leży w gestii uczestników zawodów centralnych. Komitet Główny nie udziela wsparcia informatycznego – umiejętność konfiguracji wirtualnej przestrzeni roboczej uważamy za niezbędną cechę młodych naukowców sprawdzaną podczas zawodów.