Aktualności

Pomoc techniczna

Uruchamiamy pomoc techniczną związaną z organizacją zawodów okręgowych Olimpiady Biologicznej. W razie problemów z konfiguracją oprogramowania prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny:

  • kgob.helpdesk@gmail.com
  • 579 563 884 w godz. 12-20

Obliczenia naukowe

Podczas zawodów okręgowych będzie można używać do obliczeń kalkulatora, arkuszy kalkulacyjnych… ale można też skorzystać z RStudio.

RStudio można wykorzystać jako kalkulator do obliczeń naukowych!

Aktualizacja wymagań technicznych

Podczas zawodów okręgowych arkusz z zadaniami oraz karta odpowiedzi będą dystrybuowane w postaci plików PDF spakowanych do archiwum ZIP chronionego hasłem.

W związku z tym wymagamy instalacji oprogramowania, które wspiera rozpakowanie takiego archiwum, np. 7-ZIP lub WinRAR.

Zwracamy uwagę, że popularny system operacyjny Windows 10 bez instalacji dodatkowego oprogramowania pozwala jedynie podejrzeć zawartość takiego archiwum, ale nie umożliwia otworzenia plików w nim zawartych.

Poniżej zamieszczamy testowe archiwum ZIP zawierające próbny arkusz i kartę odpowiedzi. Hasło konieczne do wyodrębnienia plików: Tsuda

Projekt aneksu do regulaminu

W związku z planowaną zmianą formuły egzaminu pisemnego zawodów okręgowych Olimpiady Biologicznej został dzisiaj wysłany do akceptacji MEiN projekt aneksu do regulaminu.

Aneks stanowiący podstawę przeprowadzenia zawodów zostanie opublikowany niezwłocznie po wydaniu opinii MEiN i naniesieniu ewentulanych poprawek.

Udostępniony poniżej dokument należy traktować jako prowizoryczny.

Planowana zmiana formuły zawodów

Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem egzamin pisemny zawodów okręgowych 50 Olimpiady Biologicznej odbędzie się 27 lutego 2021 r.

W związku z utrzymującą się trudną sytuacją epidemiczną KGOB planuje zmianę formuły zawodów. Egzamin pisemny po uzyskaniu akceptacji MEiN zostanie zorganizowany w trybie zdalnym.

Szczegóły techniczne oraz projekt aneksu do regulaminu zostaną opublikowane w pierwszym tygodniu lutego.