Aktualności

Wyniki zawodów szkolnych 47 Olimpiady Biologicznej

KGOB ogłosił wyniki zawodów szkolnych 47 Olimpiady Biologicznej – liczba punktów po weryfikacji kart odpowiedzi oraz informacja o wstępnej kwalifikacji uczestnika do zawodów okręgowych jest dostępna dla dyrektorów szkół po zalogowaniu się do Systemu Organizacji Konkursów.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z raportem, który obejmuje:

  1. Rozstrzygniecie odwołań od zasad oceniania rozwiązań zadań.
  2. Weryfikację oceny rozwiązań zadań przez KGOB.
  3. Rozkład punktów.
  4. Podsumowanie obserwacji przebiegów zawodów szkolnych.

Z poważaniem

Zespół KGOB

Utrata tajności loginu i hasła do SOK

Przypominamy, że login i hasło do SOK są przeznaczone wyłączenie dla dyrektorów szkół. W przypadku udostępnienia tych danych uczniom lub rodzicom dyrektor szkoły powinien bezzwłocznie skontaktować się z KGOB w celu zmiany poświadczeń służących do logowania.

Z poważaniem

Zespół KGOB

Logowanie do Systemu Organizacji Konkursów

Ze względu na zaistniałe problemy techniczne wszystkie loginy i hasła dostarczone do szkół drogą elektroniczną od godz. 22:00 6.09.2017 do godz 19:00 7.09.2017 r. tracą ważność. Aby zalogować się do systemu prosimy o wybranie opcji „Uzyskaj dostęp”, znajdującej się poniżej formularza logowania. Wszystkie pozostałe dane w systemie, włącznie z tematami prac i ich statusem, pozostają bez zmian.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Z poważaniem

Zespół KGOB

Wielki sukces naszych Zawodników podczas IBO 2017

Wczoraj (29 lipca 2017 r.) ogłoszono wyniki zawodów Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej – IBO 2017. Nasz drużyna: Paulina Smaruj, Jaromir Hunia, Albert Roethel i Paweł Tyrna zdobyli 3 srebrne i 1 brązowy medal. Takiego sukcesu podczas IBO nie mieliśmy od 16 lat! Gratuluję i serdecznie dziękuję naszym Zawodnikom oraz Ich Opiekunom, dr. Łukaszowi Banasiakowi, dr. Piotrowi Bernatowiczowi i dr. Takao Ishikawie, za godne reprezentowanie Polski, naszej Olimpiady i Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika podczas tegorocznej MOB. Chcę także podziękować Państwu Nauczycielom, Członkom Komitetów Okręgowych Olimpiady Biologicznej i członkom KGOB za poświęcenie i serce, które włożyli w przygotowanie naszych Olimpijczyków do zawodów międzynarodowych. Dziękuję Rodzicom naszych Zwycięzców za wsparcie i ogrom poświęcenia, jakie włożyli w wychowanie oraz zaszczepienie etosu pracy we wspaniałych młodych ludzi – bardzo dziękuję.

Łączę wyrazy szacunku,

Piotr Bębas – Przewodniczący KGOB

Kolejny start w Olimpiadzie Biologicznej

Załącznik nr 2 do regulaminu Olimpiady Biologicznej mówi: W przypadku ponownego startu w zawodach OB Uczestnik zobowiązany jest wykonać każdorazowo NOWĄ pracę badawczą.

Jak należy interpretować ten zapis?

KGOB zakłada, że wykonana praca badawcza to taka, która została zdeponowana w systemie elektronicznym w postaci pliku PDF. W związku z tym, jeżeli w poprzednim roku szkolnym uczestnik zgłosił temat pracy badawczej i został zaakceptowany przez właściwy komitet okręgowy, ale praca nie została zdeponowana w postaci pliku PDF, to ten sam temat może zostać wykorzystany w bieżącym roku szkolnym.

Natomiast uczestnicy, których prace zdeponowane zostały w systemie elektronicznym muszą wykonać nową pracę badawczą, a wiec taką, która rozwiązuje nowy problem badawczy. Niedopuszczalne jest więc literalne powtórzenie eksperymentu lub obserwacji z zeszłego roku (nowe wyniki, ale ten sam problem badawczy). Nie wolno także ograniczyć się jedynie do pobierania prób z innych miejsc, np. badać stopnia zanieczyszczenia powietrza w tej samej miejscowości z wykorzystaniem ponownie skali porostowej, ale wykorzystując inne losowo wybrane ulice do spisu porostów (nowe próby, ale ten sam problem badawczy). Niewłaściwym też będzie rozbudowanie lub kontynuacja poprzednich badań przez włącznie starych i nowych wyników do jednej puli podczas analiz statystycznych. Można natomiast odnieść się do swoich poprzednich wyników w dyskusji podając odpowiednią cytację. Nie będą również akceptowane tematy prac, które różnią się od poprzednich jedynie nieistotnymi zmianami metodyki, np. zmiana sposobu pomiaru pH z papierka lakmusowego na urządzenie elektroniczne.

Plan zawodów centralnych

Szanowni Państwo,

Dzisiaj rozpoczynają się zwody centralne 46 Olimpiady Biologicznej. Uczestników i nauczycieli prosimy o punktualne przybycie na spotkanie organizacyjne o godz. 19:15 w sali 9/B w budynku Wydziału Biologii UW przy ulicy Miecznikowa 1.

W zakładce zawody centralne został zamieszczony szczegółowy plan zawodów dla uczestnika i nauczyciela.

Z poważaniem,

Zespół KGOB

Zwrot kosztów przejazdu

Szanowni Państwo,

Prosimy o pobranie i wypełnienie druku oświadczenia o zwrot kosztów przejazdu na zawody centralne. Do wypełnionego formularza należy załączyć bilet w jedną stronę. Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście podczas trwania zawodów centralnych.

Z poważaniem,

Zespół KGOB