Aktualności

Wyniki zawodów okręgowych 48 Olimpiady Biologicznej

Szanowni Państwo,

KGOB opublikował wyniki zawodów okręgowych 48 Olimpiady Biologicznej. Lista numerów PESEL wraz z uzyskaną liczbą punktów znajduje się pod koniec raportu z przebiegu zawodów. Zwracamy uwagę, że na wniosek uczestników zostały zmienione (rozszerzone) zasady oceniania rozwiązań zadań. Rozszerzone kryteria były stosowane podczas weryfikacji oceny rozwiązań zadań otwartych przez KGOB.

Z poważaniem,

KGOB

Tuż przed zawodami okręgowymi…

Szanowni Uczestnicy,

W najbliższą sobotę odbędą się zawody okręgowe Olimpiady Biologicznej. Prosimy o dokładne zapoznanie się adresami palcówek, w których będą odbywały się zawody. Znajdują się one w zakładce zawody okręgowe.

Jednocześnie przypominamy, że egzamin pisemny rozpoczyna się punktualnie o godzinie 11:00, ale konieczne jest przybycie co najmniej pół godziny wcześniej ze względu na konieczność sprawdzenia dowodu tożsamości przed wejściem na salę.

Prosimy o zabranie długopisu lub pióra z czarnym atramentem, który nie przebija na drugą stronę kartki papieru.

Każde ujawnienie urządzenia telekomunikacyjnego podczas trwania egzaminu oznacza bezwzględną dyskwalifikację uczestnika nawet, jeżeli w momencie wykrycia urządzenie będzie wyłączone.

Z poważaniem,
Zespół KGOB

Od trzydziestu pięciu lat numer jeden wśród atlasów anatomicznych!

Anatomia człowieka. Atlas do kolorowania to wspaniała pomoc naukowa dla studentów medycyny i kierunków pokrewnych, uczniów szkół średnich i pragnących kształcić się w tych dziedzinach  oraz wszystkich zainteresowanych anatomią.

Pierwsze wydanie Atlasu anatomicznego do kolorowania ukazało się w 1977 roku i odniosło natychmiast sukces, który przyczynił się do rozwoju całkowicie nowej formy na rynku wydawniczym – edukacyjnych książek do kolorowania.

Anatomia człowieka. Atlas do kolorowania, Lawrence M. Elson, Wynn Kapit

Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2018
format: 210 x 275 mm
oprawa: miękka
360 stron –162 plansze do rysowania
ISBN: 978-83-8062-353-8
cena det. 59,90 zł.

Data premiery: 6 listopada 2018

Wyniki zawodów szkolnych 48 Olimpiady Biologicznej

KGOB ogłosił 31 października wyniki zawodów szkolnych 48 Olimpiady Biologicznej – liczba punktów po weryfikacji kart odpowiedzi oraz informacja o wstępnej kwalifikacji uczestnika do zawodów okręgowych jest dostępna dla dyrektorów szkół po zalogowaniu się do Systemu Organizacji Konkursów.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z raportem, który obejmuje:

  1. Rozstrzygniecie odwołań od zasad oceniania rozwiązań zadań.
  2. Opis procedury weryfikacji oceny rozwiązań zadań przez KGOB.
  3. Rozkład punktów wraz progiem kwalifikacji do etapu okręgowego.

Zasady oceniania egzaminu pisemnego 48 Olimpiady Biologicznej

Szanowni Państwo Przewodniczący Komisji Oceniających,

Prosimy o ocenę rozwiązań zadań zgodnie z dostarczonymi dokumentami.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości do przesłanych zasad oceniania, prosimy ich nie zmieniać podczas pracy Komisji Oceniającej, ale dołączyć do protokołu z zawodów i kart odpowiedzi stosowne pismo zawierające wniosek o zmianę zasad oceniania.

Po rozpatrzeniu odwołań od zasad oceniania każda z kart odpowiedzi będzie po zeskanowniau zweryfikowana z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Tzn. ewentualne korekty w liczbie punktów zdobytych przez uczestników będzie nanosić z urzędu KGOB dla wszystkich uczniów, którzy przystąpili do egzaminu.

Z poważaniem,

Zespół KGOB

Pracownia biochemiczna 47 OB

Zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym dr Radosław Mazur prezentuje wzorcowe rozwiązanie zadania będącego jednym z dwu wchodzących w skład pracowni biochemicznej etapu centralnego 47 Olimpiady Biologicznej.

IBO 2018

Szanowni Państwo,

W imieniu Członków Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej i swoim z wielką radością donoszę, że podczas tegorocznej Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej – IBO 2018, reprezentujący Polskę Uczniowie zdobyli CZTERY MEDALE – Paweł Tyrna – złoto, Jaromir Tomasik i Kacper Ludwig – srebro, Jaromir Hunia – brąz. W zeszłym roku pisałem, że lipiec 2017 r. był szczególny, gdyż osiągnęliśmy największy sukces od 16 lat. Teraz nasi wspaniali Uczniowie pobili rekord – są najlepsi w historii, nigdy nie mieliśmy aż tak dużego sukcesu podczas IBO.

Jednocześnie, pękając z dumy, chciałbym serdecznie podziękować naszym wspaniałym Chłopakom za trud, wytrwałość, poświęcenie i niemożliwą do wyrażenia radość jaką nam dali.

Dziękuję także naszym Opiekunom, którzy dzielnie tłumaczyli zadania i organizowali wyjazd, byli wsparciem dla naszych Zwycięzców  – Takao Ishikawie, Piotrowi Bernatowiczowi i Jakubowi Baczyńskiemu.

Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim Państwu, bez których poświęcenia ten wielki sukces byłby niemożliwy – wspaniałym Członkom Komitetów Okręgowych Olimpiady Biologicznej, wspaniałym Nauczycielom i nade wszystko Rodzicom, dzięki których wsparciu, bezgranicznej opiece oraz wierze w sukces młodzieży to zwycięstwo nie było by możliwe.

Piotr Bębas