Aktualności

Korespondencja elektroniczna

Informujemy, że biuro Komitetu Głównego wykonuje w czasie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 wyłącznie pracę zdalną. W związku z tym wszelkie sprawy prosimy załatwiać wyłącznie drogą korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. Korespondencja wysłana pocztą tradycyjną zostanie odebrana dopiero po odwołaniu stanu zagrożenia. Biuro Komitetu Głównego do odwołania nie wysyła żadnej korespondencji papierowej, włącznie z zaświadczeniami o kwalifikacji do zawodów centralnych oraz zaświadczeniami o przyznanych tytułach.

Recenzje prac badawczych

Recenzje prac badawczych uczestników 49 Olimpiady Biologicznej przebiegają bez większych zakłóceń. Dzięki wdrożeniu systemu elektronicznego recenzenci oraz biuro Komitetu Głównego wykonują pracę zdalną, ale niestety przewidujemy opóźnienia wynikające np. z opieki pracowników nad dziećmi w wieku szkolnym.

Czekamy na decyzję MEN w jakim stopniu Komitet Główny mógłby wykorzystać wyniki recenzji prac badawczych w celu utworzenia listy rankingowej zawodów centralnych. Na tę chwilę zostało odwołane spotkanie panelistów oraz przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Nie wyobrażamy sobie także ustnej obrony pracy badawczej, ale rozważamy jej formę korespondencyjną. Wymagałoby to jednak zmian w regulaminie Olimpiady, a to z kolei pociąga konieczność zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (obecnie prawo nie pozwala na zmianę regulaminu w ciągu roku szkolnego).

Komitet Główny zakłada, że nawet jeżeli prace badawcze nie zostaną wykorzystane do utworzenia listy rankingowej, to będą rozesłane do uczestników w celach czysto edukacyjnych.

Tytuły finalisty i laureata

Na tę chwilę, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wszyscy uczestnicy zawodów okręgowych, którzy zakwalifikowali się do zawodów centralnych 49 OB uzyskują tytuł finalisty. Informacje o ewentualnym udostępnieniu listy rankingowej zawodów centralnych oraz zasadach jej tworzenia będziemy informowali Państwa w kolejnych komunikatach, gdy decyzje w tej sprawie uzyskamy z MEN.

Według stanowiska Ministerstwa z dnia 16 marca 2020 r. nie przewiduje się utworzenia listy rankingowej i przyznania tytułów laureatów 49 OB.

Odwołanie zawodów centralnych 49 Olimpiady Biologicznej

Szanowni Państwo,

decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej (DPPI-WIT.4056.18.2020.AMO) z dnia 16 marca 2020 roku, etap centralny Olimpiady Biologicznej zostaje odwołany. Wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do etapu centralnego przyznany zostaje tytuł finalisty, gwarantujący skorzystanie z przysługujących im uprawnień. O zasadach wyłonienia uczestników do udziału w  Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej poinformujemy w kolejnym komunikacie.

W najbliższych dniach na adresy poczty elektronicznej szkół zostaną rozesłane dokumenty potwierdzające kwalifikację poszczególnych uczestników do etapu centralnego OB. Dokumenty w wersji papierowej, razem z zaświadczeniem o uzyskaniu tytułu finalisty, zostaną wysłane w późniejszym terminie, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Przewodniczący KGOB
dr hab. Piotr Bębas

Zmiany w organizacji zawodów centralnych 49 Olimpiady Biologicznej

Szanowni Państwo,

w związku z zarządzeniem nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, którego skutkiem jest m.in. odwołanie do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych), informujemy, że zawody centralne 49 Olimpiady Biologicznej nie odbędą się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego w planowanej formie. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, które intensywnie pracuje nad działaniami, które zapewnią przeprowadzenie finałów olimpiad przedmiotowych lub takie zakończenie olimpiad, aby w sposób najbardziej sprawiedliwy wyłonić ich zwycięzców.

O dalszym przebiegu 49 OB będziemy informować w późniejszym czasie.

Przykro nam, że finał wydarzenia, w którego organizację zaangażowanych jest wiele osób stoi pod znakiem zapytania. Jednak w trosce o zdrowie nas wszystkich musimy podporządkować się zaistniałej sytuacji i działaniom władz Uniwersytetu Warszawskiego oraz MEN.

Życzę Państwu wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce.

Przewodniczący KGOB
dr hab. Piotr Bębas

Nowość wydawnicza Rebis

Thomas Hager

10 leków które zmieniły medycynę
Od opium do przeciwciał monoklonalnych

Przełożył Aleksander Gomola

Każdy znaczący lek ma swoją historię. Może być owocem geniuszu badacza dziwaka, spowodować przełom w medycynie, a nawet zmienić geopolitykę. Niektóre powstały przypadkowo – na przykład pierwszy lek uspokajający odkryto podczas prac nad penicyliną. Wypuszczony na rynek w 1955 roku pod nazwą Miltown zrobił furorę w Hollywood jako „martini w pigułce” i zmienił nastawienie społeczne do środków poprawiających nastrój.

Począwszy od używanego od tysięcy lat opium, z Historii leków w pigułce dowiadujemy się, jak rozliczne medykamenty zmieniły nasze życie. Thomas Hager opowiada między innymi o zapomnianej pionierce szczepień przeciw ospie w Wielkiej Brytanii, o „kropelkach nasennych” służących temu, co obecnie „pigułka gwałtu”, o pierwszym antybiotyku, który ocalił życie milionów ludzi, o pierwszym leku antypsychotycznym, za sprawą którego opustoszały szpitale dla obłąkanych, a także o Viagrze, statynach i otwierających nową epokę medycyny przeciwciałach monoklonalnych.

Opowieści o lekach, które Thomas Hager zebrał w tej książce, składają się na fascynującą historię ich roli w nowożytnej medycynie, a zarazem ewolucji naszej kultury.

Thomas Hager jest autorem wielokrotnie nagradzanych książek popularnonaukowych, w tym takich bestsellerów jak The Demon under the Microscope i The Alchemy of Air. Urodził się w 1953 roku w Portland w Oregonie. Ukończył studia medyczne ze specjalnością mikrobiologia lekarska i anestezjologia, studiował też dziennikarstwo. Publikuje m.in. w „Wall Street Journal”, „Time” i „The Atlantic”, a także wykłada dziennikarstwo i komunikację społeczną na University of Oregon. Jego żoną jest pisarka Lauren Kessler, z którą mają troje dzieci.

 

Odwołany dyżur telefoniczny

Z przyczyn losowych dnia 16 stycznia 2020 r. nie będzie dyżuru telefonicznego. W pilnych sprawach prosimy o wysłanie wiadomości na adres kgob@biol.uw.edu.pl – odpowiemy tak szybko, jak to tylko możliwe.