Aktualności

Aktualizacja wymagań technicznych

Podczas zawodów okręgowych arkusz z zadaniami oraz karta odpowiedzi będą dystrybuowane w postaci plików PDF spakowanych do archiwum ZIP chronionego hasłem.

W związku z tym wymagamy instalacji oprogramowania, które wspiera rozpakowanie takiego archiwum, np. 7-ZIP lub WinRAR.

Zwracamy uwagę, że popularny system operacyjny Windows 10 bez instalacji dodatkowego oprogramowania pozwala jedynie podejrzeć zawartość takiego archiwum, ale nie umożliwia otworzenia plików w nim zawartych.

Poniżej zamieszczamy testowe archiwum ZIP zawierające próbny arkusz i kartę odpowiedzi. Hasło konieczne do wyodrębnienia plików: Tsuda

Projekt aneksu do regulaminu

W związku z planowaną zmianą formuły egzaminu pisemnego zawodów okręgowych Olimpiady Biologicznej został dzisiaj wysłany do akceptacji MEiN projekt aneksu do regulaminu.

Aneks stanowiący podstawę przeprowadzenia zawodów zostanie opublikowany niezwłocznie po wydaniu opinii MEiN i naniesieniu ewentulanych poprawek.

Udostępniony poniżej dokument należy traktować jako prowizoryczny.

Planowana zmiana formuły zawodów

Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem egzamin pisemny zawodów okręgowych 50 Olimpiady Biologicznej odbędzie się 27 lutego 2021 r.

W związku z utrzymującą się trudną sytuacją epidemiczną KGOB planuje zmianę formuły zawodów. Egzamin pisemny po uzyskaniu akceptacji MEiN zostanie zorganizowany w trybie zdalnym.

Szczegóły techniczne oraz projekt aneksu do regulaminu zostaną opublikowane w pierwszym tygodniu lutego.

Planowana zmiana terminów

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki pojawiła się możliwość zmiany harmonogramu Olimpiady Biologicznej.

KGOB zamierza z tej możliwości skorzystać w związku ze zmianą terminu ferii zimowych i wypadającego podczas tych ferii terminu zdeponowania pracy badawczej.

Planowana zmiana harmonogramu obejmuje przedłużenie terminu zdeponowania pracy badawczej w Systemie Obsługi Konkursów przez dyrektorów placówek oświatowych do 25 stycznia 2021 r. oraz przeniesienie zawodów okręgowych na 27 lutego 2021 r.

Zmiana tych dwóch kluczowych terminów będzie pociągała za sobą zmiany wszystkich terminów zależnych.

Szczegółowy nowy harmonogram zostanie opublikowany niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez MEN.

Budowa kwiatu

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat budowy kwiatów jedno- i dwuliściennych.

Oprócz widocznego na fotografii irysa omawiam także budowę kwiatów: tulipana, dzwonka i nagietka.

Elektroforeza DNA

Zapraszamy do obejrzenia filmu nagranego przez sekretarza naukowego Olimpiady Biologicznej. Zachęcamy także do zajrzenia na profil YouTube dra Takao Ishikawa – można tam znaleźć wiele innych cennych materiałów przybliżających biologię molekularną.