Aktualności

Wyniki zawodów II stopnia 47 Olimpiady Biologicznej

Drodzy Uczestnicy Olimpiady Biologicznej

Znane są już wyniki zawodów II stopnia 47 Olimpiady Biologicznej. Do zawodów centralnych zostało zakwalifikowanych 91 spośród 613 uczestników, którzy osiągnęli 44 lub więcej punktów z egzaminu pisemnego.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem zawierającym (1) rozstrzygnięcia odwołań od zasad oceniania rozwiązań zadań; (2) zasady weryfikacji oceny rozwiązań zadań otwartych przez KGOB; (3) listę numerów PESEL osób, których prace zostały poddane weryfikacji oraz (4) rozkład punktów wszystkich uczestników.

Z poważaniem

Zespół KGOB

Informacja o zawodach II stopnia 47 Olimpiady Biologicznej

Drodzy Uczestnicy Olimpiady Biologicznej

Prosimy o zapoznanie się z adresami miejsc przeprowadzania zawodów II stopnia 47 Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2017/2018. Egzamin rozpoczyna się 20 stycznia o godz. 11 i trwa 180 min. Prosimy o przybycie na miejsce pół godziny wcześniej.

Forma egzaminu i zasady jego przeprowadzanie są takie same jak podczas 46 Olimpiady Biologicznej – zachęcamy do zapoznania się z zeszłorocznym arkuszem.

Z poważaniem

Zespół KGOB

Niezbędnik akademicki

Szanowni Państwo,

z przyjemnością prezentujemy nowe, bezpłatne e-czasopismo – Niezbędnik Akademicki PWN – skierowane do pracowników naukowych i dydaktycznych, jak również do wszystkich zainteresowanych zmianami i reformami związanymi ze szkolnictwem wyższym w Polsce.

Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Wydawnictwo Lekarskie PZWL od początku swojego istnienia dostarczają rzetelnej i wartościowej wiedzy. Chcemy stale wspierać środowisko akademickie, informując o wszystkich zmianach dotyczących polskiej nauki.

Dokładamy wszelkich starań, aby wiedza zawarta w Niezbędniku Akademickim PWN była zawsze na najwyższym poziomie. Dlatego ludzie tworzący z nami kolejne wydania e-czasopisma, to znakomite grono przedstawicieli środowiska akademickiego. Wspólnie z Autorami prezentujemy kompleksowe źródło informacji dla władz uczelni, pracowników naukowych oraz dydaktycznych.

Serdecznie polecamy najnowszy numer Niezbędnika Akademickiego PWN i życzymy miłej lektury.

Aktualny numer, harmonogram wydań oraz wydania archiwalne dostępne są na: www.niezbednikakademickipwn.pl

Wydanie specjalne: Narodowy Kongres Nauki 2017

Banner_mailing_Niezbednik_20171001

Wyniki zawodów szkolnych 47 Olimpiady Biologicznej

KGOB ogłosił wyniki zawodów szkolnych 47 Olimpiady Biologicznej – liczba punktów po weryfikacji kart odpowiedzi oraz informacja o wstępnej kwalifikacji uczestnika do zawodów okręgowych jest dostępna dla dyrektorów szkół po zalogowaniu się do Systemu Organizacji Konkursów.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z raportem, który obejmuje:

  1. Rozstrzygniecie odwołań od zasad oceniania rozwiązań zadań.
  2. Weryfikację oceny rozwiązań zadań przez KGOB.
  3. Rozkład punktów.
  4. Podsumowanie obserwacji przebiegów zawodów szkolnych.

Z poważaniem

Zespół KGOB

Utrata tajności loginu i hasła do SOK

Przypominamy, że login i hasło do SOK są przeznaczone wyłączenie dla dyrektorów szkół. W przypadku udostępnienia tych danych uczniom lub rodzicom dyrektor szkoły powinien bezzwłocznie skontaktować się z KGOB w celu zmiany poświadczeń służących do logowania.

Z poważaniem

Zespół KGOB

Logowanie do Systemu Organizacji Konkursów

Ze względu na zaistniałe problemy techniczne wszystkie loginy i hasła dostarczone do szkół drogą elektroniczną od godz. 22:00 6.09.2017 do godz 19:00 7.09.2017 r. tracą ważność. Aby zalogować się do systemu prosimy o wybranie opcji „Uzyskaj dostęp”, znajdującej się poniżej formularza logowania. Wszystkie pozostałe dane w systemie, włącznie z tematami prac i ich statusem, pozostają bez zmian.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Z poważaniem

Zespół KGOB

Wielki sukces naszych Zawodników podczas IBO 2017

Wczoraj (29 lipca 2017 r.) ogłoszono wyniki zawodów Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej – IBO 2017. Nasz drużyna: Paulina Smaruj, Jaromir Hunia, Albert Roethel i Paweł Tyrna zdobyli 3 srebrne i 1 brązowy medal. Takiego sukcesu podczas IBO nie mieliśmy od 16 lat! Gratuluję i serdecznie dziękuję naszym Zawodnikom oraz Ich Opiekunom, dr. Łukaszowi Banasiakowi, dr. Piotrowi Bernatowiczowi i dr. Takao Ishikawie, za godne reprezentowanie Polski, naszej Olimpiady i Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika podczas tegorocznej MOB. Chcę także podziękować Państwu Nauczycielom, Członkom Komitetów Okręgowych Olimpiady Biologicznej i członkom KGOB za poświęcenie i serce, które włożyli w przygotowanie naszych Olimpijczyków do zawodów międzynarodowych. Dziękuję Rodzicom naszych Zwycięzców za wsparcie i ogrom poświęcenia, jakie włożyli w wychowanie oraz zaszczepienie etosu pracy we wspaniałych młodych ludzi – bardzo dziękuję.

Łączę wyrazy szacunku,

Piotr Bębas – Przewodniczący KGOB

Kolejny start w Olimpiadzie Biologicznej

Załącznik nr 2 do regulaminu Olimpiady Biologicznej mówi: W przypadku ponownego startu w zawodach OB Uczestnik zobowiązany jest wykonać każdorazowo NOWĄ pracę badawczą.

Jak należy interpretować ten zapis?

KGOB zakłada, że wykonana praca badawcza to taka, która została zdeponowana w systemie elektronicznym w postaci pliku PDF. W związku z tym, jeżeli w poprzednim roku szkolnym uczestnik zgłosił temat pracy badawczej i został zaakceptowany przez właściwy komitet okręgowy, ale praca nie została zdeponowana w postaci pliku PDF, to ten sam temat może zostać wykorzystany w bieżącym roku szkolnym.

Natomiast uczestnicy, których prace zdeponowane zostały w systemie elektronicznym muszą wykonać nową pracę badawczą, a wiec taką, która rozwiązuje nowy problem badawczy. Niedopuszczalne jest więc literalne powtórzenie eksperymentu lub obserwacji z zeszłego roku (nowe wyniki, ale ten sam problem badawczy). Nie wolno także ograniczyć się jedynie do pobierania prób z innych miejsc, np. badać stopnia zanieczyszczenia powietrza w tej samej miejscowości z wykorzystaniem ponownie skali porostowej, ale wykorzystując inne losowo wybrane ulice do spisu porostów (nowe próby, ale ten sam problem badawczy). Niewłaściwym też będzie rozbudowanie lub kontynuacja poprzednich badań przez włącznie starych i nowych wyników do jednej puli podczas analiz statystycznych. Można natomiast odnieść się do swoich poprzednich wyników w dyskusji podając odpowiednią cytację. Nie będą również akceptowane tematy prac, które różnią się od poprzednich jedynie nieistotnymi zmianami metodyki, np. zmiana sposobu pomiaru pH z papierka lakmusowego na urządzenie elektroniczne.