Aktualności

Rozstrzygnięcia odwołań

W wyniku procedury odwoławczej od treści zadań nie zostały zmienione zasady oceniania żadnego z zadań egzaminu pisemnego na etapie szkolnym 52 Olimpiady Biologicznej. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do pobrania.

Limit wyrazów

W pracy badawczej limit 1000 wyrazów co do zasady ogranicza objętość całego pliku. Zatem w ten limit wliczają się m.in.:

  • tytuł pracy
  • imiona i nazwisko autora
  • treści zawarte w tabelach
  • podpisy tabeli i ilustracji
  • wartości liczbowe
  • jednostki miar
  • spójniki, przyimki i inne wyrazy niesamodzielne.

Kolejna zmiana harmonogramu

W związku z terminem egzaminu BMAT pokrywającym się z terminem zawodów szkolnych 52 Olimpiady Biologicznej nastąpiła kolejna zmiana harmonogramu.

Egzamin pisemny zawodów szkolnych 52 Olimpiady Biologicznej został przełożony z 18 października 2022 r. (wtorek) na 22 października 2022 r. (sobota).

Godzina rozpoczęcia egzaminu pozostaje bez zmian (godz. 9:00).

Szczegółowe informacje o zmianie terminów zależnych znajdują się w pliku PDF.

Zmiana harmonogramu

Po konsultacji z nauczycielami i za zgodą MEiN została podjęta decyzja o zmianie harmonogramu zawodów szkolnych.

Egzamin pisemny zawodów szkolnych 52 Olimpiady Biologicznej został przełożony z 15 października 2022 r. (sobota) na 18 października 2022 r. (wtorek).

Godzina rozpoczęcia egzaminu pozostaje bez zmian (godz. 9:00).

Szczegółowe informacje o zmianie terminów zależnych znajdują się w pliku PDF.

52 Olimpiada Biologiczna

Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy zarządzie głównym PTP im. Kopernika został wyłoniony w konkursie MEiN jako organizator Olimpiady Biologicznej w latach 2022-2025.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym regulaminem oraz harmonogramem.

Rejestracja uczestników 52 Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2022/2025 rozpocznie się 1 września 2022 r.

Olimpiada Biologiczna 2022-2025

KGOB przedstawił MEiN ofertę na organizację Olimpiady Biologicznej w latach 2022-2025. Cierpliwie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu i do tego czasu nie możemy opublikować żadnych informacji, w tym harmonogramu, na temat organizacji Olimpiady Biologicznej w najbliższych latach.

Obrona pracy badawczej

W związku z powtarzającymi się pytaniami w sprawie obrony pracy badawczej poniżej udzielamy następujących informacji:

  • uczestnik może przekazać komisji dodatkową dokumentację w postaci plików cyfrowych lub wydruków,
  • nie będzie możliwości przedstawienia prezentacji multimedialnej w postaci pokazu slajdów.