Aktualności

Zawody okręgowe

Prosimy o przybycie na zawody okręgowe co najmniej z 45 min wyprzedzeniem. Egzamin pisemny rozpoczyna się w sobotę 22 stycznia o godz. 13:00, prosimy zatem o przybycie na godz. 12:15.

W tym roku szkolnym KG odrzucił wszystkie wnioski o zmianę miejsca przystąpienia do zawodów ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19. Uczestnicy powinni się stawić w miejscu wyznaczonym przez macierzysty KO.

Podczas egzaminu pisemnego można korzystać z własnego kalkulatora, ale zabronione jest posiadanie przy sobie jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, np. smartfonów. Urządzenia telekomunikacyjne będzie trzeba pozostawić w miejscu wyznaczonym przez Komisję.

Prosimy o zabranie ze sobą czarnego długopisu nieprzebijającego na drugą stronę kartki papieru.

Zwrot kosztów podróży nastąpi na podstawie biletu w jedną stronę i wypełnionego oświadczenia o drodze powrotnej. Zwroty będą realizowane na podany przez uczestnika rachunek bankowy.

Adresy zawodów okręgowych

Zawody okręgowe 51 Olimpiady Biologicznej rozpoczną się w sobotę 22 stycznia o godz. 13.

Poniżej zamieszczamy listę placówek, w których odbędą się zawody. W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 w tym roku szkolnym KGOB nie wyraża zgody na przystąpienie do zawodów poza okręgiem macierzystym uczestnika.

MedPharm Polska

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wydawnictwa MedPharm Polska będącego sponsorem nagród na etapie okręgowym Olimpiady Biologicznej.


Kompendium kierowane jest do słuchaczy, absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, którzy chcą przypomnieć sobie i uporządkować najważniejsze wiadomości przed egzaminem maturalnym z biologii.

Podręcznik „Biologia farmaceutyczna”  został stworzony przez Ernsta Reinharda z myślą o studentach farmacji. Zawiera wiedzę z dziedziny biologii ogólnej poszerzoną o zagadnienia szczególnie istotne pod względem farmaceutycznym.

Zawody okręgowe

W związku ze stale rosnącą liczbą notowanych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w tym roku szkolnym nie będzie możliwości przystąpienia do zawodów okręgowych w innym okręgu niż macierzysty.

Egzamin pisemny zawodów okręgowych rozpocznie się 22 stycznia (sobota) o godz. 13:00 w miastach stanowiących siedziby komitetów okręgowych. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną podane na początku stycznia.