Aktualności

Olimpiada Biologiczna w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wybrało ofertę Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej przy PTP im. Kopernika na organizację Olimpiady Biologicznej w najbliższych trzech latach szkolnych.

Obecnie czekamy na podpisanie umowy z MEN oraz zatwierdzenie ostatecznej postaci regulaminu Olimpiady. W związku z tym nie możemy jeszcze podać Państwu zbyt wielu szczegółów merytorycznych, ale zrobimy to najszybciej, jak to będzie tylko możliwe.

Zwracamy na razie jedynie uwagę, że projekt nowego regulaminu zakłada wykonanie pracy badawczej na podobnych zasadach jak w trzech ubiegłych latach. Zdając sobie sprawę, że część uczestników planuje wykonanie pracy badawczej w wakacje, w razie wątpliwości co do zgodności tematu z projektem nowego regulaminu prosimy o indywidualny kontakt z sekretarzem naukowym KGOB (kgob@biol.uw.edu.pl). Jednocześnie podkreślamy, że nie możemy na tę chwilę zagwarantować, że w projekcie regulaminu nie zostaną wprowadzone żadne istotne zmiany, w tym takie, które będą dyskwalifikowały rozpoczęte już badania.

Mamy nadzieję, że rejestrację uczestników na rok szkolny 2019/2020 będziemy mogli otworzyć już 1 lipca. W tej chwili zajmujemy się konserwacją systemu elektronicznego – dostosowujemy go do wymagań aktualnego prawa oświatowego. Przypominamy, że Olimpiada Biologiczna w kolejnych trzech latach szkolnych jest adresowana zarówno do uczniów „nowych” szkół ponadpodstawowych, jak i „starych” szkół ponadgimnazjalnych.

Nowości wydawnicze MULTICO

MULTICO Oficyna Wydawnicza przedstawia najnowszą ofertę z zakresu biologii, ekologii oraz edukacji przyrodniczej.

Od podanych cen detalicznych wydawnictwo proponuje wysokie rabaty.

Przekrojową ofertę MULTICO Oficyny Wydawniczej znajdziecie Państwo w załączniku.

Letnia Szkoła Mikroskopii Optycznej 2019

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Letniej Szkoły Mikroskopii Optycznej 2019.

W trakcje szkolenia uczestnik zapozna się z różnymi technikami obserwacji mikroskopowych – obserwacją w jasnym i ciemnym polu, w polaryzacji, kontraście fazowym i fluorescencji. Będzie miał okazję poznać zasady ustawiania mikroskopu do pracy w każdej z tych technik, a także przećwiczyć je praktycznie. Dodatkowo nauczy się przygotowywać preparaty mikroskopowe, świeże i trwałe. Dowie się, jak dobierać do swoich wymagań i jak obsługiwać kamery mikroskopowe. W trakcie ćwiczeń, uczestnik nauczy się jak wykonywać nimi zdjęcia, nagrywać filmy, składać uzyskane obrazy w mikropanoramy, zdjęcia o poszerzonej głębi ostrości oraz tworzyć proste modele 3D.

Więcej o warsztatach mikroskopowych na http://warsztaty.mikroskopia.com/

Wyniki zawodów okręgowych 48 Olimpiady Biologicznej

Szanowni Państwo,

KGOB opublikował wyniki zawodów okręgowych 48 Olimpiady Biologicznej. Lista numerów PESEL wraz z uzyskaną liczbą punktów znajduje się pod koniec raportu z przebiegu zawodów. Zwracamy uwagę, że na wniosek uczestników zostały zmienione (rozszerzone) zasady oceniania rozwiązań zadań. Rozszerzone kryteria były stosowane podczas weryfikacji oceny rozwiązań zadań otwartych przez KGOB.

Z poważaniem,

KGOB

Tuż przed zawodami okręgowymi…

Szanowni Uczestnicy,

W najbliższą sobotę odbędą się zawody okręgowe Olimpiady Biologicznej. Prosimy o dokładne zapoznanie się adresami palcówek, w których będą odbywały się zawody. Znajdują się one w zakładce zawody okręgowe.

Jednocześnie przypominamy, że egzamin pisemny rozpoczyna się punktualnie o godzinie 11:00, ale konieczne jest przybycie co najmniej pół godziny wcześniej ze względu na konieczność sprawdzenia dowodu tożsamości przed wejściem na salę.

Prosimy o zabranie długopisu lub pióra z czarnym atramentem, który nie przebija na drugą stronę kartki papieru.

Każde ujawnienie urządzenia telekomunikacyjnego podczas trwania egzaminu oznacza bezwzględną dyskwalifikację uczestnika nawet, jeżeli w momencie wykrycia urządzenie będzie wyłączone.

Z poważaniem,
Zespół KGOB

Od trzydziestu pięciu lat numer jeden wśród atlasów anatomicznych!

Anatomia człowieka. Atlas do kolorowania to wspaniała pomoc naukowa dla studentów medycyny i kierunków pokrewnych, uczniów szkół średnich i pragnących kształcić się w tych dziedzinach  oraz wszystkich zainteresowanych anatomią.

Pierwsze wydanie Atlasu anatomicznego do kolorowania ukazało się w 1977 roku i odniosło natychmiast sukces, który przyczynił się do rozwoju całkowicie nowej formy na rynku wydawniczym – edukacyjnych książek do kolorowania.

Anatomia człowieka. Atlas do kolorowania, Lawrence M. Elson, Wynn Kapit

Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2018
format: 210 x 275 mm
oprawa: miękka
360 stron –162 plansze do rysowania
ISBN: 978-83-8062-353-8
cena det. 59,90 zł.

Data premiery: 6 listopada 2018