Aktualności

Udostępnienie egzaminu

Arkusz z zadaniami i karta odpowiedzi zostaną rozesłane do uczestników miedzy godz. 9:00 a 9:50 w sobotę 27 lutego w postaci archiwum ZIP chronionego hasłem.

W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail w pierwszej kolejności prosimy o sprawdzenie katalogu ze spamem. Gdyby e-mail ostatecznie nie dotarł, egzamin zostanie udostępniony przez opiekuna nadzorującego egzamin o godz. 10.

Hasła do rozpakowania archiwum zostaną podane przez opiekunów podczas spotkań egzaminacyjnych o godz. 10:20.

Spotkania Google Meet

Aby dołączyć do spotkania Google Meet nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania, ale należy założyć darmowe konto Google, do którego jest przypisany adres e-mail w usłudze Gmail.

Karty odpowiedzi będą musiały jednak zostać wysłane do opiekunów z adresu e-mail, który został podany podczas rejestracji.

Kontakt z opiekunami

Na początku tego tygodnia opiekunowie bezpośrednio nadzorujący egzamin będą umawiali się e-mailowo lub telefonicznie ze swoimi podopiecznymi w sprawie organizacji spotkań próbnych.

Prosimy uczestników o regularne sprawdzanie poczty e-mail oraz odbieranie połączeń przychodzących.

Pomoc techniczna

Uruchamiamy pomoc techniczną związaną z organizacją zawodów okręgowych Olimpiady Biologicznej. W razie problemów z konfiguracją oprogramowania prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny:

  • kgob.helpdesk@gmail.com
  • 579 563 884 w godz. 12-20

Obliczenia naukowe

Podczas zawodów okręgowych będzie można używać do obliczeń kalkulatora, arkuszy kalkulacyjnych… ale można też skorzystać z RStudio.

RStudio można wykorzystać jako kalkulator do obliczeń naukowych!

Aktualizacja wymagań technicznych

Podczas zawodów okręgowych arkusz z zadaniami oraz karta odpowiedzi będą dystrybuowane w postaci plików PDF spakowanych do archiwum ZIP chronionego hasłem.

W związku z tym wymagamy instalacji oprogramowania, które wspiera rozpakowanie takiego archiwum, np. 7-ZIP lub WinRAR.

Zwracamy uwagę, że popularny system operacyjny Windows 10 bez instalacji dodatkowego oprogramowania pozwala jedynie podejrzeć zawartość takiego archiwum, ale nie umożliwia otworzenia plików w nim zawartych.

Poniżej zamieszczamy testowe archiwum ZIP zawierające próbny arkusz i kartę odpowiedzi. Hasło konieczne do wyodrębnienia plików: Tsuda