Aktualności

MedPharm Polska

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wydawnictwa MedPharm Polska będącego sponsorem nagród na etapie okręgowym Olimpiady Biologicznej.


Kompendium kierowane jest do słuchaczy, absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, którzy chcą przypomnieć sobie i uporządkować najważniejsze wiadomości przed egzaminem maturalnym z biologii.

Podręcznik „Biologia farmaceutyczna”  został stworzony przez Ernsta Reinharda z myślą o studentach farmacji. Zawiera wiedzę z dziedziny biologii ogólnej poszerzoną o zagadnienia szczególnie istotne pod względem farmaceutycznym.

Zawody okręgowe

W związku ze stale rosnącą liczbą notowanych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w tym roku szkolnym nie będzie możliwości przystąpienia do zawodów okręgowych w innym okręgu niż macierzysty.

Egzamin pisemny zawodów okręgowych rozpocznie się 22 stycznia (sobota) o godz. 13:00 w miastach stanowiących siedziby komitetów okręgowych. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną podane na początku stycznia.

Wyniki zawodów szkolnych

Przypominamy, że wyniku egzaminu pisemnego, a więc liczba punktów przyznana uczestnikom etapu szkolnego, jest dostępny jedynie dla dyrektorów placówek oświatowych po zalogowaniu do Systemu Obsługi Konkursów.

Uczestnicy zainteresowani ostateczną liczbą punktów przyznaną po anulowaniu zadań 8. i 31. proszeni są o zgłoszenie się do dyrekcji szkoły lub nauczyciela biologii.

Zawody szkolne

Wyniki zawodów szkolnych są dostępne dla dyrektorów placówek oświatowych po zalogowaniu się w Systemie Obsługi Konkursów.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z przebiegu zawodów szkolnych 51 Olimpiady Biologicznej:

Prace konserwacyjne

W czerwcu prowadzimy prace konserwacyjne systemu obsługi konkursów. Mamy nadzieję, że uda się otworzyć rejestrację uczestników 51 Olimpiady Biologicznej jeszcze przed początkiem wakacji.

W związku z powyższym prosimy tematy prac badawczych, których wykonanie jest planowane w wakacje, konsultować za pośrednictwem poczty elektronicznej w bezpośrednio z komitetami okręgowymi.

Pracownia botaniczna

W opisach filmów umieszczonych w serwisie YouTube stanowiących materiał do pracowni botanicznej zostały dodane kluczowe informacje na temat przynależności systematycznej okazów oraz budowy ich kwiatów.

Dostęp do opisów przez linki umieszczone w karcie pracy lub przez wybór opcji „Obejrzyj w YouTube” na poniższej miniaturze.

https://youtube.com/playlist?list=PLmwyRvAX2F_aqnwqudT64DitN4qNDnCz2

Ocena za prace badawcze

Podczas tworzenia końcowej klasyfikacji zawodów centralnych przyjęto równe wagi dla wszystkich sześciu części zawodów.

W przypadku pracowni praktycznych oraz egzaminu teoretycznego nie wymagało to żadnych obliczeń, ponieważ od początku maksymalna liczba punktów do zdobycia w każdej z tych części wynosiła tyle samo (30 pkt).

Oceny wynikające z obrony prac badawczych zostały przeliczone w taki sposób, aby ocena najwyższa (celująca) była równa 30 pkt, a ocena najniższa (niedostateczna) – 0 pkt. W ten sposób praca badawcza waży w końcowej klasyfikacji tyle samo, co pozostałe pięć części zawodów.