Aktualności

Elektroforeza DNA

Zapraszamy do obejrzenia filmu nagranego przez sekretarza naukowego Olimpiady Biologicznej. Zachęcamy także do zajrzenia na profil YouTube dra Takao Ishikawa – można tam znaleźć wiele innych cennych materiałów przybliżających biologię molekularną.

Kolejne ważne decyzje

Sytuacja epidemiczna zmienia się dynamicznie i w związku z tym KGOB w porozumieniu z komitetami okręgowymi podjął następujące decyzje:

  1. Możliwość dostosowania tematu pracy do wykonywania w warunkach domowych jest możliwa do 1.12.2020 r. W tym celu należy wysłać e-mail do odpowiedniego KO;
  2. W połowie grudnia zostanie ogłoszona decyzja o ewentualnym przełożeniu teminu zawodów okręgowych;
  3. W tej edycji Olimpiady wykluczamy możliwość przystąpienia do zawodów okręgowych w miejscu innym niż wskazane przez macierzysty okręg.

Chromatografia cienkowarstwowa

Olimpiada Biologiczna oraz Uniwersytet Warszawski prezentują film na temat chromatografii cenkowarstwowej (TLC) barwników lipidowych wyizolowanych z roślin i glonów. Już w kolejnym odcinku interpretacja biologiczna wyników.

Film instruktażowy
Rozdział na szerokiej płytce, który będziemy interpretować w kolejnym odcinku

Ekstrakcja barwników fotosyntetycznych

Olimpiada Biologiczna, wychodząc na przeciw wyzwaniom edukacji zdalnej, przedstawia film na temat ekstrakcji fotosyntetycznych barwników lipidowych z glonów i roślin.

W następnym odcinku, który jest już w montażu, zaprezentujemy rodział chromatograficzny wyekstrachowanych barwników oraz biologiczną interpretację wyników

Film nie mógłby zostać zrealizowany bez wsparcia Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Korespondencja papierowa

Informujemy, że w związku z zawodami szkolnymi KGOB wznawia przyjmowanie korespondencji papierowej w celu odebrania protokołów i oryginałów kart odpowiedzi.

Pozostałe sprawy prosimy jednak załatwiać, korzystając z poczty elektronicznej.