Aktualności

Kolejny start w Olimpiadzie Biologicznej

Załącznik nr 2 do regulaminu Olimpiady Biologicznej mówi: W przypadku ponownego startu w zawodach OB Uczestnik zobowiązany jest wykonać każdorazowo NOWĄ pracę badawczą.

Jak należy interpretować ten zapis?

KGOB zakłada, że wykonana praca badawcza to taka, która została zdeponowana w systemie elektronicznym w postaci pliku PDF. W związku z tym, jeżeli w poprzednim roku szkolnym uczestnik zgłosił temat pracy badawczej i został zaakceptowany przez właściwy komitet okręgowy, ale praca nie została zdeponowana w postaci pliku PDF, to ten sam temat może zostać wykorzystany w bieżącym roku szkolnym.

Natomiast uczestnicy, których prace zdeponowane zostały w systemie elektronicznym muszą wykonać nową pracę badawczą, a wiec taką, która rozwiązuje nowy problem badawczy. Niedopuszczalne jest więc literalne powtórzenie eksperymentu lub obserwacji z zeszłego roku (nowe wyniki, ale ten sam problem badawczy). Nie wolno także ograniczyć się jedynie do pobierania prób z innych miejsc, np. badać stopnia zanieczyszczenia powietrza w tej samej miejscowości z wykorzystaniem ponownie skali porostowej, ale wykorzystując inne losowo wybrane ulice do spisu porostów (nowe próby, ale ten sam problem badawczy). Niewłaściwym też będzie rozbudowanie lub kontynuacja poprzednich badań przez włącznie starych i nowych wyników do jednej puli podczas analiz statystycznych. Można natomiast odnieść się do swoich poprzednich wyników w dyskusji podając odpowiednią cytację. Nie będą również akceptowane tematy prac, które różnią się od poprzednich jedynie nieistotnymi zmianami metodyki, np. zmiana sposobu pomiaru pH z papierka lakmusowego na urządzenie elektroniczne.

Plan zawodów centralnych

Szanowni Państwo,

Dzisiaj rozpoczynają się zwody centralne 46 Olimpiady Biologicznej. Uczestników i nauczycieli prosimy o punktualne przybycie na spotkanie organizacyjne o godz. 19:15 w sali 9/B w budynku Wydziału Biologii UW przy ulicy Miecznikowa 1.

W zakładce zawody centralne został zamieszczony szczegółowy plan zawodów dla uczestnika i nauczyciela.

Z poważaniem,

Zespół KGOB

Zwrot kosztów przejazdu

Szanowni Państwo,

Prosimy o pobranie i wypełnienie druku oświadczenia o zwrot kosztów przejazdu na zawody centralne. Do wypełnionego formularza należy załączyć bilet w jedną stronę. Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście podczas trwania zawodów centralnych.

Z poważaniem,

Zespół KGOB

Organizacja zawodów II stopnia!

Szanowni Państwo,

Już 21 stycznia 2017 roku w 10 miastach Polski odbędą się zawody II stopnia Olimpiady Biologicznej!

Rozpoczęcie pisania testu zaplanowane zostało na godz. 11:00. Przypominamy, iż na miejscu trzeba pojawić się odpowiednio wcześniej i posiadać czarny, nieprzebijąjacy długopis (do zakodowania odpowiedzi). Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące miejsc, w których odbędą się zawody.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół KGOB wraz z Komitetami Okręgowymi.

II etap Olimpiady Biologicznej

Decyzja o zmianie miejsca przystąpienia do zawodów II stopnia

Szanowni Państwo,

KGOB wydał decyzje w sprawie zmiany miejsca przystąpienia do zawodów II stopnia. Wszyscy zainteresowani (uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół) zostali poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.

Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał ww. sprawie decyzji, prosimy o pilny kontakt z KGOB poprzez wysłanie wiadomości na adres: kgob@biol.uw.edu.pl

Z poważaniem
KGOB