Aktualności

Planowana zmiana terminów

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki pojawiła się możliwość zmiany harmonogramu Olimpiady Biologicznej.

KGOB zamierza z tej możliwości skorzystać w związku ze zmianą terminu ferii zimowych i wypadającego podczas tych ferii terminu zdeponowania pracy badawczej.

Planowana zmiana harmonogramu obejmuje przedłużenie terminu zdeponowania pracy badawczej w Systemie Obsługi Konkursów przez dyrektorów placówek oświatowych do 25 stycznia 2021 r. oraz przeniesienie zawodów okręgowych na 27 lutego 2021 r.

Zmiana tych dwóch kluczowych terminów będzie pociągała za sobą zmiany wszystkich terminów zależnych.

Szczegółowy nowy harmonogram zostanie opublikowany niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez MEN.

Budowa kwiatu

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat budowy kwiatów jedno- i dwuliściennych.

Oprócz widocznego na fotografii irysa omawiam także budowę kwiatów: tulipana, dzwonka i nagietka.

Elektroforeza DNA

Zapraszamy do obejrzenia filmu nagranego przez sekretarza naukowego Olimpiady Biologicznej. Zachęcamy także do zajrzenia na profil YouTube dra Takao Ishikawa – można tam znaleźć wiele innych cennych materiałów przybliżających biologię molekularną.

Kolejne ważne decyzje

Sytuacja epidemiczna zmienia się dynamicznie i w związku z tym KGOB w porozumieniu z komitetami okręgowymi podjął następujące decyzje:

  1. Możliwość dostosowania tematu pracy do wykonywania w warunkach domowych jest możliwa do 1.12.2020 r. W tym celu należy wysłać e-mail do odpowiedniego KO;
  2. W połowie grudnia zostanie ogłoszona decyzja o ewentualnym przełożeniu teminu zawodów okręgowych;
  3. W tej edycji Olimpiady wykluczamy możliwość przystąpienia do zawodów okręgowych w miejscu innym niż wskazane przez macierzysty okręg.

Chromatografia cienkowarstwowa

Olimpiada Biologiczna oraz Uniwersytet Warszawski prezentują film na temat chromatografii cenkowarstwowej (TLC) barwników lipidowych wyizolowanych z roślin i glonów. Już w kolejnym odcinku interpretacja biologiczna wyników.

Film instruktażowy
Rozdział na szerokiej płytce, który będziemy interpretować w kolejnym odcinku

Ekstrakcja barwników fotosyntetycznych

Olimpiada Biologiczna, wychodząc na przeciw wyzwaniom edukacji zdalnej, przedstawia film na temat ekstrakcji fotosyntetycznych barwników lipidowych z glonów i roślin.

W następnym odcinku, który jest już w montażu, zaprezentujemy rodział chromatograficzny wyekstrachowanych barwników oraz biologiczną interpretację wyników

Film nie mógłby zostać zrealizowany bez wsparcia Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.