Wyniki zawodów szkolnych

KGOB zakończył weryfikację kart odpowiedzi. Dyrektorzy szkół mają dostęp do wyników zawodów w systemie elektronicznym w postaci zaktualizowanych protokołów z zawodów.

Próg wstępnie kwalifikujący do zawodów okręgowych to 25 pkt. W tym roku do egzaminu pisemnego przystąpili uczestnicy wszystkich czterech klas nowego liceum. Spowodowało to wzrost liczby uczestników w porównaniu z latami ubiegłymi, a w konsekwencji podwyższenie także progu punktowego z egzaminu pisemnego. Zgodnie z regulaminem do zawodów okręgowych kwalifikuje się połowa uczestników, ale nie więcej niż 600.

Przypominamy, że warunkiem ostatecznej kwalifikacji do zawodów okręgowych jest wykonanie pracy badawczej i jej zdeponowanie w systemie elektronicznym w terminie zgodnym z harmonogramem.

Rozstrzygnięcia odwołań

W wyniku procedury odwoławczej od treści zadań nie zostały zmienione zasady oceniania żadnego z zadań egzaminu pisemnego na etapie szkolnym 52 Olimpiady Biologicznej. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do pobrania.

Limit wyrazów

W pracy badawczej limit 1000 wyrazów co do zasady ogranicza objętość całego pliku. Zatem w ten limit wliczają się m.in.:

  • tytuł pracy
  • imiona i nazwisko autora
  • treści zawarte w tabelach
  • podpisy tabeli i ilustracji
  • wartości liczbowe
  • jednostki miar
  • spójniki, przyimki i inne wyrazy niesamodzielne.