Pracownia botaniczna

W opisach filmów umieszczonych w serwisie YouTube stanowiących materiał do pracowni botanicznej zostały dodane kluczowe informacje na temat przynależności systematycznej okazów oraz budowy ich kwiatów.

Dostęp do opisów przez linki umieszczone w karcie pracy lub przez wybór opcji „Obejrzyj w YouTube” na poniższej miniaturze.

https://youtube.com/playlist?list=PLmwyRvAX2F_aqnwqudT64DitN4qNDnCz2

Ocena za prace badawcze

Podczas tworzenia końcowej klasyfikacji zawodów centralnych przyjęto równe wagi dla wszystkich sześciu części zawodów.

W przypadku pracowni praktycznych oraz egzaminu teoretycznego nie wymagało to żadnych obliczeń, ponieważ od początku maksymalna liczba punktów do zdobycia w każdej z tych części wynosiła tyle samo (30 pkt).

Oceny wynikające z obrony prac badawczych zostały przeliczone w taki sposób, aby ocena najwyższa (celująca) była równa 30 pkt, a ocena najniższa (niedostateczna) – 0 pkt. W ten sposób praca badawcza waży w końcowej klasyfikacji tyle samo, co pozostałe pięć części zawodów.

Wyniki zawodów

Serdecznie gratulujemy laureatom i finalistom 50 Olimpiady Biologicznej!

Zwycięzca zawodów osiągnął imponujący wynik prawie 90% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów.

Zapraszamy o godz. 12:15 na kanał YouTube Olimpiady na oficjalne zakończenie zwodów.

Zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata lub finalisty zostaną wysłane pocztą tradycyjną do dyrekcji szkół, do których uczęszczają uczestnicy.

Biochemia (Wikipedia)

Biochemia – nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami (w tym skutkami niedoboru oraz nadmiaru) i przemianami substancji chemicznych w organizmach (z uwzględnieniem aspektów energetycznych)[1].

Typowe związki chemiczne będące przedmiotem badań biochemicznych to biopolimery (np. białka (w tym enzymy), polisacharydy i kwasy nukleinowe, tj. RNA i DNA), aminokwasywęglowodanylipidynukleotydyhormony i in.

Do dziedzin nauki blisko związanych lub zazębiających się z biochemią należą:

Kontakt z opiekunami

Dzisiaj, tj w czwartek 22 kwietnia, opiekunowie bezpośrednio nadzorujący egzamin powinni skontaktować się z uczestnikami i umówić na spotkania próbne.

Wszystkich uczestników, którzy nie nawiązali kontaktu z opiekunem prosimy o wiadomość na adres: kgob@biol.uw.edu.pl

Pytania i odpowiedzi

Poniżej kilka pytań i odpowiedzi dotyczących zbliżających się zawodów centralnych:

Czy w teście będą tylko zadania zamknięte?

Tak, podczas egzaminu teoretycznego będą tylko zadania zamknięte, a ich rozwiązania będą kodowane na osobnej karcie odpowiedzi.

Podczas pracowni praktycznych będą zarówno zadania zamknięte jak i otwarte, a miejsce na rozwiązania zadań będzie się znajdowało bezpośrednio w kartach pracy.

Ile będzie zadań w teście?

Egzamin teoretyczny będzie trwał 90 min. i będzie zawierał około 5 tys. wyrazów, a więc nieco więcej niż egzamin maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym.

Jak liczona będzie punktacja za pracownie? Jakie będą wagi pracowni i poszczególnych części zawodów?

Komitet Główny ustali wagi pracowni i pozostałych części zawodów dopiero po podliczeniu surowych punktów, ponieważ zgodnie z regulaminem podczas obliczania wag bierze się pod uwagę trudność poszczególnych części zawodów. Największe wagi będą miały te pracownie, które w największym stopniu będą różnicowały uczestników. Pracownie bardzo trudne lub bardzo łatwe (niewielkie zróżnicowanie wyników) otrzymają mniejsze wagi.

Czy w jednym bloku egzaminacyjnym łączącym dwie pracownie będą pytania interdyscyplinarne, czy dwie wyraźnie oddzielne części?

Pracownie praktyczne podzielone są na dwa bloki egzaminacyjne, a w obrębie każdego bloku znajdą się dwie wyraźnie wyodrębnione tematycznie części. Uczestnicy będą mogli rozwiązywać zadania w dowolnej kolejności i sami zdecydują, ile czasu poświęcić na daną część.

Czy na pracowni bioinformatycznej będzie można korzystać z mapy wektora udostępnionej przez producenta podczas przeprowadzania klonowania in silico?

Co do zasady podczas pracowni praktycznych będzie można korzystać z różnorodnych profesjonalnych programów oraz baz danych. Mapę wektora można uznać za profesjonalną bazę danych, a więc jest to dozwolone. Pracownie sprawdzają przede wszystkim umiejętności uczestników, a nie ich encyklopedyczną wiedzę, tzn. są oparte o przetwarzanie różnorodnych źródeł informacji.