Wymagania techniczne zawodów okręgowych

Na stronie poświęconej zawodom okręgowym zostały opublikowane wymagania techniczne konieczne do spełnienia, aby przystąpić do egzaminu pisemnego.