Projekt aneksu do regulaminu

W związku z planowaną zmianą formuły egzaminu pisemnego zawodów okręgowych Olimpiady Biologicznej został dzisiaj wysłany do akceptacji MEiN projekt aneksu do regulaminu.

Aneks stanowiący podstawę przeprowadzenia zawodów zostanie opublikowany niezwłocznie po wydaniu opinii MEiN i naniesieniu ewentulanych poprawek.

Udostępniony poniżej dokument należy traktować jako prowizoryczny.