Planowana zmiana terminów

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki pojawiła się możliwość zmiany harmonogramu Olimpiady Biologicznej.

KGOB zamierza z tej możliwości skorzystać w związku ze zmianą terminu ferii zimowych i wypadającego podczas tych ferii terminu zdeponowania pracy badawczej.

Planowana zmiana harmonogramu obejmuje przedłużenie terminu zdeponowania pracy badawczej w Systemie Obsługi Konkursów przez dyrektorów placówek oświatowych do 25 stycznia 2021 r. oraz przeniesienie zawodów okręgowych na 27 lutego 2021 r.

Zmiana tych dwóch kluczowych terminów będzie pociągała za sobą zmiany wszystkich terminów zależnych.

Szczegółowy nowy harmonogram zostanie opublikowany niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez MEN.

Budowa kwiatu

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat budowy kwiatów jedno- i dwuliściennych.

https://youtu.be/xlctFgJH6Wo
Oprócz widocznego na fotografii irysa omawiam także budowę kwiatów: tulipana, dzwonka i nagietka.

Elektroforeza DNA

Zapraszamy do obejrzenia filmu nagranego przez sekretarza naukowego Olimpiady Biologicznej. Zachęcamy także do zajrzenia na profil YouTube dra Takao Ishikawa – można tam znaleźć wiele innych cennych materiałów przybliżających biologię molekularną.