Interpretacja chromatografii

Prezentujemy ostatni z filmów dotyczących chromatografii lipidowych barwników fotosyntetycznych.

Interpretacja wyników chromatografii cienkowastwowej (TLC)