Interpretacja chromatografii

Prezentujemy ostatni z filmów dotyczących chromatografii lipidowych barwników fotosyntetycznych.

https://youtu.be/Om1m3wMxyz0
Interpretacja wyników chromatografii cienkowastwowej (TLC)