Chromatografia cienkowarstwowa

Olimpiada Biologiczna oraz Uniwersytet Warszawski prezentują film na temat chromatografii cenkowarstwowej (TLC) barwników lipidowych wyizolowanych z roślin i glonów. Już w kolejnym odcinku interpretacja biologiczna wyników.

Film instruktażowy
Rozdział na szerokiej płytce, który będziemy interpretować w kolejnym odcinku