Chromatografia cienkowarstwowa

Olimpiada Biologiczna oraz Uniwersytet Warszawski prezentują film na temat chromatografii cenkowarstwowej (TLC) barwników lipidowych wyizolowanych z roślin i glonów. Już w kolejnym odcinku interpretacja biologiczna wyników.

https://youtu.be/vNV2-SWhPhE
Film instruktażowy
Rozdział na szerokiej płytce, który będziemy interpretować w kolejnym odcinku

Ekstrakcja barwników fotosyntetycznych

Olimpiada Biologiczna, wychodząc na przeciw wyzwaniom edukacji zdalnej, przedstawia film na temat ekstrakcji fotosyntetycznych barwników lipidowych z glonów i roślin.

W następnym odcinku, który jest już w montażu, zaprezentujemy rodział chromatograficzny wyekstrachowanych barwników oraz biologiczną interpretację wyników

Film nie mógłby zostać zrealizowany bez wsparcia Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

https://youtu.be/AnSKdjwA99A

Korespondencja papierowa

Informujemy, że w związku z zawodami szkolnymi KGOB wznawia przyjmowanie korespondencji papierowej w celu odebrania protokołów i oryginałów kart odpowiedzi.

Pozostałe sprawy prosimy jednak załatwiać, korzystając z poczty elektronicznej.