IBO 2020

Zgodnie z oświadczeniem z 26 marca 2020 r. wydanym przez Komitet Organizacyjny 31. Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej, tegoroczna Olimpiada planowana na 3-11 lipca w Nagasaki (Japonia) została odwołana. Komitet Organizacyjny umotywował decyzję odwołaniem z powodu pandemii COVID-19 Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio.
Komitet Organizacyjny jednocześnie zastrzegł w oświadczeniu, że zostaną zorganizowane zdalne zawody – Wyzwanie Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej (ang. International Biology Olympiad Challenge, dalej IBO Challenge). W chwili obecnej szczegóły dotyczące organizacji IBO Challenge są wciąż ustalane i wiadomo jedynie, że wezmą w nich udział zawodnicy wybrani na szczeblu krajowym w poszczególnych państwach.

O szczegółach IBO Challenge będziemy Państwa informować, gdy zostaną one podane do publicznej wiadomości, najprawdopodobniej na przełomie kwietnia i maja br.

Treść oświadczenia Komitetu Organizacyjnego: ibo2020.org/en/event-info/regarding-covid-19/