Odwołany dyżur telefoniczny

Z przyczyn losowych dnia 16 stycznia 2020 r. nie będzie dyżuru telefonicznego. W pilnych sprawach prosimy o wysłanie wiadomości na adres kgob@biol.uw.edu.pl – odpowiemy tak szybko, jak to tylko możliwe.

Decyzje o zmianie miejsca przystąpienia do zawodów okręgowych

KGOB rozpatrzył wnioski o zmianę miejsca przystąpienia do egzaminu pisemnego zawodów okręgowych. Niestety, przeciwnie niż w latach ubiegłych, ze względu na dużą liczbę wniosków nie wszystkie mogły być rozpatrzone pozytywnie. Stosowne decyzje zostały wysłane na adresy poczty elektronicznej szkół. Aktualny status dyrektor szkoły może też sprawdzić także po zalogowaniu do Systemu Obsługi Konkursów.

Łącznie wpłynęło 70 prawidłowych od strony formalnej wniosków. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 21 z nich. Pozostałe 49 wniosków dotyczyło zmiany z okręgu kieleckiego (świętokrzyskie i śląskie) na krakowski (małopolskie i podkarpackie). Akceptacja tych wniosków oznaczałaby wzrost wysiłku komitetu krakowskiego o ponad 50%, co mogłoby doprowadzić do zakłócenia przebiegu zawodów.

Osoby, których wnioski zostały odrzucone, a znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji (np. niepełnosprawność) są proszone o wysłanie pisma na adres kgob@biol.uw.edu.pl

Zawody okręgowe 49 Olimpiady Biologicznej

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem, 25 stycznia odbędzie się egzamin pisemny zawodów okręgowych 49 Olimpiady Biologicznej. Warunkiem przystąpienia do tego etapu przez uczestnika jest zdeponowanie prawidłowej pod kątem formalnym pracy badawczej w Systemie Organizacji Konkursów. Obowiązek ten spoczywa na dyrekcji szkoły w terminie do 13 stycznia.

Egzamin pisemny odbędzie się w miastach będących siedzibami komitetów okręgowych. Dokładne adresy wraz z numerami sal zostaną podane po rozpatrzeniu wniosków o zmianę miejsca przystąpienia do egzaminu. Na chwilę obecną (termin upływa 10 stycznia) do Komitetu Głównego wpłynęło ponad 50 zgłoszeń, co stanowi znaczne wyzwanie organizacyjne – pracujemy nad tym, aby zapewnić odpowiednią liczbę miejsc.