Wyniki zawodów szkolnych 48 Olimpiady Biologicznej

KGOB ogłosił 31 października wyniki zawodów szkolnych 48 Olimpiady Biologicznej – liczba punktów po weryfikacji kart odpowiedzi oraz informacja o wstępnej kwalifikacji uczestnika do zawodów okręgowych jest dostępna dla dyrektorów szkół po zalogowaniu się do Systemu Organizacji Konkursów.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z raportem, który obejmuje:

  1. Rozstrzygniecie odwołań od zasad oceniania rozwiązań zadań.
  2. Opis procedury weryfikacji oceny rozwiązań zadań przez KGOB.
  3. Rozkład punktów wraz progiem kwalifikacji do etapu okręgowego.