Plan zawodów centralnych

Szanowni Państwo,

Dzisiaj rozpoczynają się zwody centralne 46 Olimpiady Biologicznej. Uczestników i nauczycieli prosimy o punktualne przybycie na spotkanie organizacyjne o godz. 19:15 w sali 9/B w budynku Wydziału Biologii UW przy ulicy Miecznikowa 1.

W zakładce zawody centralne został zamieszczony szczegółowy plan zawodów dla uczestnika i nauczyciela.

Z poważaniem,

Zespół KGOB

Zwrot kosztów przejazdu

Szanowni Państwo,

Prosimy o pobranie i wypełnienie druku oświadczenia o zwrot kosztów przejazdu na zawody centralne. Do wypełnionego formularza należy załączyć bilet w jedną stronę. Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście podczas trwania zawodów centralnych.

Z poważaniem,

Zespół KGOB