Prace badawcze – uzupełnienie

Szanowni Państwo,

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie przygotowywania prac badawczych KGOB pragnie wyjaśnić, iż zabronione jest ich wykonywanie w ośrodkach naukowo-badawczych czy wyspecjalizowanych pracowniach, prac będących częścią cudzego projektu badawczego, a nade wszystko prac niesamodzielnych i będących plagiatem. Nie oznacza to jednak, że nie można skorzystać z niewielkiej pomocy obejmującej na przykład pozyskanie materiału badawczego, trudno dostępnego na rynku odczynnika, dostępu do fachowej literatury czy skorzystania z podstawowej, niezaawansowanej aparatury, którą Uczestnik może samodzielnie obsłużyć (np. mikroskop, waga techniczna czy analityczna, inkubator itp.).

Ponadto, istnieje możliwość wykorzystania przez Uczestnika znanej mu już metodyki badawczej czy wcześniej uzyskanych przez niego wyników np. pochodzących z jego zeszłorocznej pracy badawczej. W przypadku wcześniej stosowanej metodyki badawczej Uczestnik może ją wykorzystać np. do przeprowadzenia badań z zastosowaniem innego materiału badawczego. W przypadku badań o charakterze przeglądowym możliwość ta obejmuje np. dane pochodzące z obserwacji przeprowadzonych w terenie mających na celu badanie liczebności/ różnorodności gatunków/odmian występujących na danym obszarze/w danym czasie. W każdym wypadku regulamin OB dopuszcza wykorzystanie wyników pochodzących z poprzednich prac Uczestnika z zastrzeżeniem, iż będą one służyły jedynie poszerzeniu wnioskowania, nie zaś stanowiły trzon obecnie przygotowywanej pracy. Każdorazowo Uczestnik zobligowany jest do przedstawienia nowych, oryginalnych wyników.

Z poważaniem,

Komitet Główny Olimpiady Biologicznej

Nowy podział na okręgi

Szanowni Państwo,

 

W trzech najbliższych edycjach Olimpiady Biologicznej obowiązywał będzie nowy podział administracyjny na okręgi. Niektóre poprzednio działające Komitety Okręgowe zostały zwiększone obszarowo i obejmują obecnie po dwa województwa. Są to:

  • Okręg kielecki – obejmujący województwa: świętokrzyskie i śląskie;
  • Okręg krakowski – obejmujący województwa: małopolskie i podkarpackie;
  • Okręg szczeciński – obejmujący województwa: zachodnio-pomorskie i lubuskie;
  • Okręg toruński – obejmujący województwa: kujawsko-pomorskie i wielkopolskie;
  • Okręg warszawski – obejmujący województwa: mazowieckie i łódzkie;
  • Okręg wrocławski – obejmujący województwa: dolnośląskie i opolskie;

Szczegółowe informacje dotyczące składu osobowego Komitetów Okręgowych oraz zaktualizowane dane kontaktowe podamy wkrótce!

 

Z poważaniem,

Komitet Główny Olimpiady Biologicznej